nieuws

Chemie onmisbaar bij realisatie klimaatdoelstellingen

Publicatie

7 jul 2009

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

DEN HAAG – In opdracht van de International Council of Chemical Associations (ICCA), de mondiale organisatie voor de chemische industrie waarvan de VNCI onderdeel uitmaakt, is door Mc. Kinsey & Co management consultants onderzoek gedaan naar de uitstoot van CO2 over de gehele levenscyclus van met chemische producten vervaardigde (consumenten)producten: de carbon footprint. Het ICCA-rapport wordt vandaag ter gelegenheid van de G8 topconferentie in Rome gepresenteerd.CO2-reductie om de opwarming van de aarde en klimaatsverandering zoveel als mogelijk te voorkomen, vraagt in toenemende mate politieke en maatschappelijke aandacht. In combinatie met de verwachte groei van de wereldbevolking in de komende decennia, daagt deze situatie de chemie uit om de CO2-uitstoot substantieel terug te brengen. In het jaar van onderzoek, 2005, stootte de chemische industrie in totaal 3,3 gigaton CO2 (equivalent) uit. De producten die daarbij werden gemaakt, besparen echter tussen de 6,5 en 8,5 gigaton CO2-emissies ten opzichte van de beste alternatieven van niet-chemische herkomst. Tegenover elke gigaton directe- en indirecte CO2-uitstoot bij de productie staat dus een besparing in de verdere levenscyclus van het product tussen de 2,2 en 2,6 gigaton. Het onderzoek vergeleek de CO2-emissie van honderd verschillende chemische producttoepassingen waarmee de belangrijkste producten en sectoren van de chemie zijn afgedekt. Het grootste CO2-voordeel in de levenscyclus wordt gerealiseerd op het terrein van de isolatie van woningen die veertig procent van de winst voor zijn rekening neemt. Daarnaast dragen kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, verlichting, kunststof verpakkingen, coatings voor schepen, synthetische weefsels, kunststoffen voor de auto-industrie, lage temperatuur wasmiddelen en kunststofleidingen in sterke mate bij om de totale CO2-belasting te beperken. Daarmee leverde de chemie een belangrijke bijdrage om de totale CO2-emissie die in 2005 mondiaal 46 gigaton bedroeg, substantieel te beperken. Zonder chemie zou in dat jaar acht tot elf procent méér CO2 zijn uitgestoten.De conclusie is dat de wereldwijde CO2-reductie gebaat is bij een intensiever gebruik van chemische producten en de ontwikkeling van (technologische) toepassingen daarvan. Méér chemie leidt echter nog niet automatisch tot een beter milieu. De uitgewerkte scenario’s laten zien dat de groei van de wereldbevolking en de welvaart, zelfs met de inzet van de beste bestaande (chemische) technologie, nog steeds een toename van CO2-uitstoot met zich meebrengt. Daarom is verdere technologieontwikkeling nodig om productieprocessen en producten verder te verbeteren, zowel voor wat betreft CO2-emissie als in andere milieu-effecten (die in de onderhavige studie niet zijn meegenomen).

Petrochem 5, 2019

21 mei 2019

Deltavisie
Deltavisie 2019: The Human Element

Wanneer 20 Jun 2019
Locatie Innovatiekracht, Plaatweg 15, 3202 LB Spijkenisse

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.