Etheenkraker en PDH-unit Ineos komen in Lillo te staan

Ineos gaat een nieuwe ethaankraker en propaandehydrogeneringsfabriek bouwen op zijn bestaande site in Lillo en aanpalende terreinen. Het bedrijf neemt daarvoor niet gebruikte delen van concessies van buurbedrijven over, waardoor een optimale integratie met de bestaande industrie wordt gegarandeerd. De nieuwe installaties zullen ook via pijpleidingen verbonden zijn met diverse Ineos etheen- en propeenderivatenunits in Europa.

Ineos investeert drie miljard euro in de ethaankraker en propaandehydrogeneringsfabriek in plaats van de eerder geschatte 2,7 miljard euro. Het zal de eerste nieuwe kraker in Europa zijn sinds twintig jaar. Het is eveneens de grootste investering in de Europese chemische industrie sinds twintig jaar. De propaandehydrogeneringsfabriek zal 750.000 ton propaan per jaar omzetten in propeen. De capaciteit van de kraker is niet bekend gemaakt.

Ineos produceert momenteel bijna 4,5 miljoen ton etheen en propeen in Europa, maar is nog steeds de grootste afnemer van die twee bouwstenen in de regio. Als het megaproject zal zijn afgerond, voorziet het bedrijf veel meer zelf in de grote behoefte aan etheen en propeen. De verwachting is dat de nieuwe productie-eenheden in 2024 in gebruik kunnen worden genomen. Zodra de fabrieken operationeel zijn, zorgen ze voor vierhonderd directe, voltijdse arbeidsplaatsen en een vijfvoud aan indirecte jobs. Tijdens de constructiefase zullen ongeveer drieduizend werkkrachten aan de slag zijn.

Lees ons artikel over Ineos in Petrochem 11, 2018.

In ons februarinummer kunt u een uitgebreid artikel lezen over de investering van Ineos.

Delen:
Author