SDE+ voor biogasinstallatie op Chemelot

Zitta Biogas Chemelot kan verder met haar plannen voor een grootschalige biogasinstallatie in Geleen nu een SDE+ aan het project is toegekend. De installatie krijgt een capaciteit van 700.000 ton dierlijke meststoffen per jaar en kan daaruit ongeveer 60 miljoen kubieke meter biogas produceren, met daarnaast nog gedroogde mestkorrels en zuiver water.

Zitta Biogas Chemelot is opgericht door Re-N technology. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling en exploitatie van biogasinstallaties. Het exploiteert in Sterksel al een biogasinstallatie en zal verantwoordelijk zijn voor zowel de ontwikkeling en de realisatie als de exploitatie van de biogasinstallatie op Chemelot in Geleen.

OCI Nitrogen wordt afnemer van het biogas voor de productie van ammoniak en kunstmest én levert restwarmte die nodig is om de biogasinstallatie efficiënter te laten draaien. De restwarmte wordt gebruikt voor het op temperatuur houden van de vergisters en voor het drogen van het digestaat tot organische mestkorrels. Hiermee wordt de efficiency van de installatie significant verbeterd ten opzichte van conventionele biogasinstallaties.

Haalbaarheid

De vergisting vindt plaats in twaalf vergisters met een totaalvolume van 84.000 kubieke meter. Omdat reststromen worden verwerkt tot organische mestkorrels, worden alle nutriënten uit de mest in geconcentreerde vorm beschikbaar gemaakt voor de landbouw. Zo wordt er 4,5 miljoen kilo fosfaat als droge meststof geëxporteerd naar landen die om fosfaat verlegen zitten. Ook wordt ongeveer twee miljoen kilo stikstof gevangen en opgewerkt tot geconcentreerde vloeibare kunstmest.

De Provincie Limburg heeft al een omgevingsvergunning verleend aan het project. De haalbaarheid was onder andere nog afhankelijk van de zogeheten Stimulering Duurzame Energie (SDE+). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kende deze subsidie eind juni vorig jaar niet toe, maar heeft die beslissing herzien omdat de financiële haalbaarheid van de plannen inmiddels beter onderbouwd is. Zitta Biogas Chemelot kan met de toekenning van de SDE+ weer verder met de ontwikkeling van het project. Een definitieve investeringsbeslissing volgt nog.

Delen:
Author