Provincie Zuid-Holland werkt aan meer transparantie risicovolle bedrijven

De provincie Zuid-Holland en DCMR Milieudienst Rijnmond willen bedrijven en inwoners meer inzicht geven in de regelgeving rond risicovolle bedrijven en in de naleving van die regels. Doel is om in 2022 de relevante gegevens over alle risicovolle bedrijven in Zuid-Holland digitaal beschikbaar te hebben.

De regels zijn vastgelegd in verschillende wetten, besluiten en verordeningen en die worden regelmatig aangescherpt. Dat maakt de vergunningverlening ingewikkeld en het is daardoor lastig voor zowel de bedrijven als voor omwonenden en andere geïnteresseerden om op elk moment te weten welke regels nu gelden.

Altijd Actuele Digitale Vergunning

Met de ‘Altijd Actuele Digitale Vergunning’ willen de provincie Zuid-Holland en de DCMR Milieudienst Rijnmond het zicht op de regelgeving rond risicovolle bedrijven verbeteren. Doel van dit programma is om een digitale omgeving te realiseren waarin voor provincie, omgevingsdiensten, bedrijven en anderen steeds per bedrijf zichtbaar is aan welke regels een bepaald bedrijf moet voldoen. Ook zal deze digitale omgeving op termijn informatie bieden over de uitstoot van schadelijke stoffen of de hoeveelheid lozingen door de bedrijven.

Fasering

Dit jaar wordt een eerste versie van de Altijd Actuele Digitale Vergunning opgeleverd. Die is met name bedoeld voor direct betrokkenen bij het vergunningentraject: de risicovolle bedrijven zelf en de verantwoordelijke overheden. Vervolgens wordt het programma stap voor stap uitgebreid en ook ontsloten voor inwoners en anderen.

Eerder al presenteerde de provincie een online kaart waarop alle risicovolle bedrijven in Zuid-Holland zichtbaar zijn gemaakt: https://brzoviewer.pzh.nl/.

Delen:
Tags
Author