Vraag naar Groningengas daalt sneller dan verwacht

De acties van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om de consumptie van Groningen gas terug te dringen, lijken hun vruchten af te werpen. De daling is zelfs sneller dan voorzien. Desondanks wil de minister wel in de Gaswet vastleggen dat grootverbruikers die jaarlijks meer dan honderd miljoen kuub laagcalorisch gas consumeren overstappen naar hoogcalorisch gas.

De maatregelen die het kabinet heeft genomen om de gaswinning in Groningen te beëindigen, leiden tot een snellere daling van de vraag naar Groningengas dan vorig jaar al voorzien. Uit de nieuwe raming voor het komende gasjaar, van oktober 2019 tot oktober 2020, blijkt dat het benodigde volume daalt naar 15,9 miljard kuub. Dat is 1,5 miljard kuub onder het huidige schema voor de afbouw van de gaswinning.

De volledige beëindiging van de gaswinning is volgens het kabinet de beste manier om de veiligheid in Groningen te garanderen en de veiligheidsbeleving te verbeteren. Wiebes blijft daarom inzetten op verschillende maatregelen om de gaswinning uit het Groningenveld zo snel als mogelijk te laten dalen.

Stikstof

Uit de raming van netbeheerder Gasunie Transport Services blijkt dat met name de snellere afbouw van de export naar Duitsland en de extra inkoop van stikstof, waarmee hoogcalorisch gas kan worden omgezet naar pseudo-Groningengas, zorgt voor een lagere vraag naar gas uit het Groningenveld in het komende gasjaar. Door de ingebruikname van de nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek daalt de gaswinning volgens de raming vanaf 2022 tot ruim onder het door Staatstoezicht op de Mijnen geadviseerde niveau van twaalf miljard kubieke meter. In de periode daarna wordt de gaswinning volledig beëindigd.

Grootverbruikers

Wiebes is bezig de verplichte ombouw van de industriële grootverbruikers die jaarlijks meer dan honderd miljoen kubieke meter laagcalorisch gas verbruiken vast te leggen in een wijziging in de Gaswet. De negen grootste afnemers van laagcalorisch gas zouden dan per 1 januari 2020 over moeten schakelen op ander gas.

Middengebruikers buiten schot

De overige grootverbruikers worden door de voorziene beschikbaarheid van stikstof beleverd met pseudo-Groningengas. Daarmee leggen ook zij geen beslag meer op het gas vanuit het Groningenveld. Omschakeling van deze groep grootverbruikers naar hoogcalorisch gas heeft dus geen meerwaarde voor de afname van de productie uit het Groningenveld.

De wettelijke verplichting zou mogelijk kunnen worden uitgebreid voor bedrijven die minder dan honderd miljoen kuub per jaar verbruiken. Nu de extra inkoop van stikstof door GTS is meegenomen in de definitieve raming is dit niet langer nodig, omdat het niet bijdraagt aan een snellere afbouw van de winning. De andere grootverbruikers kunnen zich definitief richten op verduurzaming in lijn met de ambities van het Klimaatakkoord.

Vaststellingsbesluit

De raming van GTS dient als basis voor het vaststellingsbesluit waarmee minister Wiebes in oktober bepaalt hoeveel gas de NAM volgend jaar moet winnen uit het Groningenveld. Door een wijziging van de Mijnbouwwet kan de minister vanaf komend gasjaar actief sturen op de hoogte van de gaswinning en zo uitvoering geven aan de beëindiging van de productie uit het Groningenveld.

 

 

Delen:
Author