Porthos zoekt partners carbon storage and usage Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN bereiden gezamenlijk een Carbon Capture Usage and Storage (CCUS) project voor waarbij CO2 van de industrie wordt getransporteerd naar en opgeslagen in lege gasvelden diep onder de Noordzeebodem. De drie bedrijven werken gezamenlijk aan de voorbereiding van dit project onder de naam Porthos: Port of Rotterdam CO2 Transport Hub & Offshore Storage. Partners die mee willen doen met het project, kunnen hun interesse kenbaar maken.

Het Porthos project wordt ontworpen als algemeen toegankelijke transport- en opslag infrastructuur waarop meerdere partijen CO2 kunnen aanleveren. Om helder te krijgen welke bedrijven hierin geïnteresseerd zijn en wanneer zij hoeveel CO2 zouden willen en kunnen aanleveren is een zogeheten Expression of Interest proces gestart. Bedrijven kunnen hun interesse voor 1 april 2019 kenbaar maken.

Het Expression of Interest proces is onderdeel van de voorbereidingen van het Porthos project. Een beslissing over realisatie van Porthos zal naar verwachting in de loop van 2020 worden genomen.

De drie partners rondden vorig jaar een haalbaarheidsstudie af waaruit bleek dat het afvangen en transporteren van CO2, en het opslaan ervan diep onder de Noordzee, technisch haalbaar is. Het bleek ook kosteneffectief in vergelijking met andere maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de klimaatdoelen van het kabinet. De drie bedrijven hebben onderzocht of op basis van de onderdelen techniek, marktsituatie, milieu, kosten, beleid en maatschappelijke acceptatie een volgende stap in het project gemaakt kan worden. Dat is positief uitgevallen.

Delen:
Author