Shell sluit aan bij waste-to-chemicals-fabriek

Shell heeft zich als partner aangesloten bij de waste-to-chemicals-fabriek die in Rotterdam gebouwd moet worden. De geplande fabriek wordt de eerste in zijn soort in Europa die chemicaliën en biobrandstoffen maakt van niet-recyclebaar afval. Het consortium wil dit jaar de definitieve investeringsbeslissing nemen.

De geplande fabriek kan jaarlijks 360.000 ton afval omzetten in 220.000 ton (270 miljoen liter) biomethanol. Dat is niet alleen een chemische bouwsteen, maar ook een hernieuwbare brandstof. Die hoeveelheid komt overeen met de totale jaarlijkse hoeveelheid afval van meer dan 700.000 huishoudens en vermindert de CO2-uitstoot met naar schatting ongeveer 300.000 ton in vergelijking met de productie van methanol uit fossiele brandstoffen.

Het consortium heeft inmiddels al veel voorbereidende werkzaamheden achter de rug, zoals een detail-engineering en de aanvraag van de omgevingsvergunning. In afwachting van de investeringsbeslissing in de loop van dit jaar gaan de ontwikkelingswerkzaamheden door en wordt het selectieproces met betrekking tot de engineering en aanbesteding (EPC) afgerond.

Koolstofarm

Het consortium bestond al uit Air Liquide, Enerkem, Nouryon en Havenbedrijf Rotterdam. ‘We zijn heel blij dat Shell zich aansluit bij onze groep van partners’, zegt Marco Waas, voorzitter van het waste-to-chemicals-project in Rotterdam en directeur innovatie en RD&I bij Nouryon. ‘De Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED II) van de Europese Commissie die in 2021 in werking treedt en andere milieu-initiatieven, zoals het Pakket Circulaire Economie, creëren een ideale omgeving voor toonaangevende bedrijven om door middel van innovatie duurzame groei te stimuleren. Het toetreden van nog een andere toonaangevende mondiale partner zal dit effect verder versterken.’

Andrew Murfin, General Manager Advanced Biofuels bij Shell : ‘Industriële samenwerkingen zoals deze zijn van cruciaal belang voor het aandragen van oplossingen voor de samenleving. Zo is het mogelijk om aan de energievraag te voldoen en tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om zo klimaatverandering en luchtverontreiniging aan te pakken. Geavanceerde biobrandstoffen, met inbegrip van die worden geproduceerd met behulp van biomethanol, hebben het potentieel om met name de transportsector koolstofarm te maken. Dit is een prachtig vooruitzicht, omdat het vervoer verantwoordelijk is voor een vijfde van de wereldwijde energiegerelateerde CO2-uitstoot en nog jaren afhankelijk zal blijven van vloeibare brandstoffen, met name als het gaat om lange ritten en zware bedrijfsvoertuigen.’

Delen:
Author