Avantium bouwt demofabriek MEG in Delfzijl

Avantium vestigt zijn demonstratiefabriek die mono-ethyleenglycol (MEG) uit suikers gaat produceren, in Delfzijl. In juni vorig jaar kondigde het bedrijf de plannen voor de fabriek al aan, maar het had toen nog geen beslissing genomen over de locatie. Een belangrijke factor bij de keuze voor Chemie Park Delfzijl is een subsidie van twee miljoen euro van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

MEG is een grondstof bij de productie van onder andere polyester textiel en plastics, zoals PET en Avantium’s biogebaseerde alternatief daarvan, namelijk PEF. Het proces dat Avantium heeft ontwikkeld voor de productie van MEG verloopt in één enkele stap en wordt Mekong genoemd. In de demonstratiefabriek kan het bedrijf de technologie opschalen, de technische en economische haalbaarheid van het proces valideren en gegevens verzamelen om een milieu-levenscyclusanalyse uit te voeren.

De demofabriek wordt gebouwd in de buurt van Avantium’s bestaande pilotfabriek die glucose en lignine produceert uit non-food biomassa. De ingebruikname van de Mekong-fabriek, met een capaciteit van ongeveer tien ton MEG, is gepland voor de tweede helft van 2019.

Delen:
Author