Dagvaarding voor Shell in klimaatzaak

Shell is gedagvaard wegens klimaatschade. In een nieuwe klimaatzaak eisen milieudefensie, zes mede-eisende organisaties en 17.379 Nederlanders dat Shell handelt in lijn met de klimaatdoelen uit het Parijsakkoord. Het is voor het eerst dat van een bedrijf geëist wordt dat het zich houdt aan de klimaatdoelen.

Vorig jaar kondigde Milieudefensie de klimaatzaak aan met het aansprakelijk stellen van Shell. Afgelopen februari sloten ActionAid, Both ENDS, Fossielvrij NL, Greenpeace, JMA en de Waddenvereniging zich aan als mede-eisers. Shell heeft zijn aansprakelijkheid voor klimaatschade niet geaccepteerd en daarom starten Milieudefensie en de mede-eisers vandaag het juridische proces met het dagvaarden van Shell.

Eisen

Milieudefensie eist dat Shell zijn CO2-uitstoot terugbrengt naar netto nul in 2050, met als tussenstap 45 procent minder uitstoot in 2030, ten opzichte van 2010. Deze eis is in lijn met de scenario´s uit het nieuwste IPCC-rapport om onder de 1,5 graad opwarming te blijven.  Dit rapport onderstreept het belang van het beperken van de opwarming tot 1,5 graad.

Milieudefensie zegt in een 235 pagina´s tellend document diverse bewijzen te leveren. Volgens de milieuorganisatie geven de huidige klimaatambities van Shell geen enkele garantie op het terugdringen van uitstoot, en niet passen binnen de doelstelling om onder de 1,5 graad opwarming te blijven. De eisers beargumenteren dat Shell zijn zorgplicht schendt en mensenrechten bedreigt door willens en wetens klimaatschade te veroorzaken.

Ook staat in de dagvaarding dat Shell mensenrechten schendt met zijn activiteiten. Het gaat om artikelen 2 en 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens: het recht op leven en het recht op een ongestoord gezinsleven. In de klimaatzaak tegen de Nederlandse staat oordeelde de rechter al dat het niet halen van klimaatdoelen leidt tot deze mensenrechtenschendingen.

Delen:
Author