Groen Gas Coalitie: investeer in waterstof en groen gas

Om de klimaatdoelen te halen, moet Nederland veel meer inzetten op waterstof en biogas. Die oproep doet de Groen Gas Coalitie, een coalitie van zestien toeleveranciers van de gasinfrastructuur. Ze lanceren daarvoor ook een nieuwe online kennisbank: gasisgroener.nl

Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de klimaatdoelstellingen voor 2020 niet worden gehaald. De Groen Gas Coalitie roept het kabinet op om voor de verduurzaming van Nederland nu serieus in te zetten op waterstof en biogas.

Alternatieven

Waterstof is een van de meest veelbelovende oplossingen voor een duurzame vervanging van aardgas. Het is schoon te produceren, je kunt er enorme hoeveelheden energie in opslaan en het is makkelijk te transporteren in de bestaande aardgasnetwerken. Naast waterstof is biogas een goed alternatief voor aardgas. Biogas ontstaat door vergisting van onder meer groente- en fruitresten, rioolslib en mest. Het is een klimaatneutraal proces.

Volgens Marcel Scucces, een van de initiatiefnemers van de Groen Gas Coalitie, laat Nederland kansen liggen. ‘In de Nederlandse bodem ligt voor meer dan 20 miljard euro aan gasleidingen die, met een paar aanpassingen, snel klaargemaakt kunnen worden voor dit duurzame gas. Daarom zeggen we ook: vervang niet de weg, vervang de auto’s. Daarnaast kan waterstof ook als brandstof worden ingezet.’

Om groen gas in te zetten zijn er geringe aanpassingen aan woningen en gebouwen nodig. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten voor isolatie, vloerverwarming, ventilatiesystemen en warmtepompen. Dit maakt de energietransitie voor woningbezitters betaalbaar.

Kennisbank

Om het kennisniveau over waterstof en biogas in Nederland een boost te geven, lanceert de Groen Gas Coalitie een nieuwe website: gasisgroener.nl. Hier vinden bezoekers een kennisbank waarop informatie over deze vormen van energie wordt gedeeld.

 

Delen:
Author