Investeringen industrie stijgen

Naar verwachting zal de industrie in 2019 in totaal 8 procent meer investeren in materiële vaste activa dan in 2018, zo meldt het CBS. In 2017 is er voor bijna 9 miljard euro geïnvesteerd, waarvan het grootste deel in machines.

In de vorige meting van de investeringsverwachtingen, in het najaar van 2018, werd nog een daling van 7 procent verwacht voor 2019. Het gaat om investeringen in materiële vaste activa die in het verslagjaar in gebruik genomen worden, zoals gebouwen, machines, vervoersmiddelen en computers. Producenten verwachten nu een stijging van de investeringen in 2019 en deze is toe te schrijven aan enkele grootschalige investeringen die uiteindelijk niet meer in 2018 in gebruik genomen zijn, maar in 2019. De realisatie van de industriële investeringen in 2018 zal daardoor waarschijnlijk ook lager uitvallen dan de in de vorige meting verwachte toename van 44 procent. Dit meldt het CBS op basis van de voorjaarsenquête investeringsverwachtingen van de industrie en cijfers over investeringen van het bedrijfsleven in 2017.

Investeringen 2017

In totaal investeerden Nederlandse bedrijven in 2017 bijna 52 miljard euro. Zo’n 8,8 miljard werd geïnvesteerd door de industrie en 43 miljard door overige bedrijven. Dat is bijna 10 procent meer dan in 2016 en ook meer dan in 2015. In 2017 was het aandeel van de investeringen door de industrie meer dan een zesde van de totale investeringen in materiële vaste activa.
De industrie investeerde in 2017 veruit het meest in machines (bijna 68 procent). Bedrijfsgebouwen vormden het tweede investeringsdoel (15 procent). Bedrijven in de industrie investeerden in 2017 relatief weinig in vervoermiddelen (4 procent) en ook werd er nauwelijks geïnvesteerd in computers (3,6 procent).

Delen:
Author