Gezocht: bedrijven die serieus CO2 willen afvangen

Nadat meerdere bedrijven interesse hebben getoond om mee te doen aan het CO2-transport en -opslag project Porthos in Rotterdam, gaan de initiatiefnemers nu een stap verder. Porthos roept bedrijven op een samenwerkingsovereenkomst te sluiten. In een zogeheten joint development agreement wordt afgesproken om gezamenlijk toe te werken naar het sluiten van definitieve contracten medio volgend jaar voor levering of afname en opslag van CO2.

Het project Porthos is een initiatief van EBN, Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam. Het doel is om algemeen toegankelijke infrastructuur voor transport- en opslag van CO2 te realiseren. De projectorganisatie verwacht dat twee tot vijf miljoen ton CO2 per jaar kan worden opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee.

Bedrijven die vóór 1 oktober 2019 een joint development agreement met Porthos sluiten, krijgen een voorkeursrecht in het geval dat er meer vraag is dan de beschikbare capaciteit van het transport- en opslagsysteem. De bedrijven verplichten zich dan wel om al te beginnen met het ontwerp van hun afvanginstallatie en, voor zover nodig, vergunningprocedures in gang te zetten. Porthos verplicht zich om door te gaan met de technische uitwerking van het project en met MER- en vergunningprocedures. De bedoeling is om vervolgens in de zomer van 2020 de definitieve contracten te sluiten tussen de bedrijven en Porthos.

In het afgelopen jaar is al gewerkt aan het ontwerp van het systeem. De totale investeringskosten hiervoor worden geraamd op 400 tot 500 miljoen euro. Daarmee is het een project waarbij voor relatief lage kosten CO2-uitstoot kan worden vermeden in vergelijking met andere reductiemaatregelen. Een definitieve investeringsbeslissing over de realisatie van Porthos zal naar verwachting begin 2021 worden genomen.

Delen:
Author