Chemelot zet concrete stap richting klimaatneutrale site

De partners binnen Brightsite, Sitech Services, TNO, Universiteit Maastricht en Brightlands Chemelot Campus hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst getekend om op de Chemelot site aan de slag te gaan met zes programmalijnen om de verduurzaming van de procesindustrie te realiseren.

Brightsite gaat een impuls geven aan de ontwikkeling en commerciële toepassing van innovatieve technologieën waarmee de procesindustrie in het algemeen en de Chemelot site in het bijzonder haar duurzaamheids- en veiligheidsdoelstellingen kan realiseren. Deze doelstellingen zijn in lijn met de klimaatopgave en energietransitie. Arnold Stokking is benoemd tot directeur van Brightsite.

Realisatie ambitie klimaatneutrale site

In 2018 hebben de bedrijven op de Chemelot site een gezamenlijke ambitie en plan opgesteld om te komen tot een klimaat neutrale chemiesite in 2050. Brightsite geeft invulling aan deze ambitie en betrokkenheid van de Chemelot bedrijven is hierbij cruciaal. In 2020 zullen naar verwachting 40 kenniswerkers actief zijn op en voor de Chemelot site, met kennisopbouw en praktijkvoorbeelden op het gebied van verduurzaming, waar op termijn ook andere Europese bedrijven en industriesites gebruik van kunnen maken.

De initiële Brightsite-activiteiten zijn gericht zijn op de volgende 6 programmalijnen:

  1. Emissiereductie door elektrificatie;
  2. Emissiereductie door vervanging van nafta en aardgasverbruik;
  3. Reductie broeikasgas- en procesemissie;
  4. Borgen van procesveiligheid en maatschappelijke acceptatie;
  5. Transitiescenario’s en systeemintegratie naar 2030-2050;
  6. Onderwijs en menselijk kapitaal.

De bedrijven op de Chemelot site zetten met Brightsite een concrete stap om de doelstellingen van het Klimaatakkoord in samenwerking met kennispartners te gaan realiseren. In het kader van bijvoorbeeld de programmalijn ‘Onderwijs en menselijk kapitaal’ gaat de Universiteit Maastricht nieuwe onderwijsprogramma’s met een sterke focus op ‘circular engineering en sustainable manufacturing’ ontwikkelen.

Delen:
Tags
Author