Gaswinning Groningen onder twaalf miljard kuub

De gaswinning uit het Groningenveld daalt het komende gasjaar naar 11,8 miljard kuub. Daarmee zakt de winning onder het door Staatstoezicht op de Mijnen geadviseerde niveau van twaalf miljard kuub. Naar verwachting zal de gaswinning in Groningen vanaf medio 2022 op nul uitkomen.

Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet neemt een aantal aanvullende maatregelen waardoor de gaswinning nog sneller daalt dan men vorig jaar voorzag. Volgens netbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) leidt dat ertoe dat de winning bij een gemiddelde temperatuur al medio 2022 nihil kan zijn. In het geval van een strenge winter kan het nodig zijn dat ook na 2022 nog gas moet worden gewonnen. NAM sluit het gasveld daarom pas  op een later moment.

Stikstof

Afgelopen zomer werkte Wiebes aanvullende maatregelen uit die het komende gasjaar (oktober 2019 tot oktober 2020) al zorgen voor een extra daling van de winning uit het Groningenveld. Hierbij speelt de inzet van stikstof een sleutelrol. Door toevoeging van stikstof aan hoogcalorisch gas ontstaat laagcalorisch gas, ook wel pseudo-Groningengas genoemd. De productie van meer pseudo-Groningengas zorgt voor daling van de winning van Groningengas. Wiebes besloot ook de gasopslag Norg te vullen met pseudo-Groningengas waardoor minder gas uit het Groningenveld nodig is. Ook exporteert Gasterra meer pseudo-Groningengas naar Duitsland.

Twaalf miljard kuub

Met de extra maatregelen geeft het kabinet invulling aan de belofte om alles te doen om de gaswinning zo snel mogelijk te beëindigen. De versnelde afbouw en de aanvullende maatregelen brengen wel financiële consequenties met zich mee. Zo leidt de verlaging naar 11,8 miljard kubieke meter tot vierhonderd miljoen euro minder aardgasbaten op de rijksbegroting komend jaar.

Compensatie

De lagere winning en de inzet van gasopslag Norg hebben ook financiële gevolgen voor de aandeelhouders van NAM, Shell en ExxonMobil. In het vorig jaar gesloten Akkoord op Hoofdlijnen spraken de betrokkenen af dat ze bij een substantiële wijziging van de gaswinning nieuwe afspraken maken. De gesprekken ronden de partijen naar verwachting volgend voorjaar af. In afwachting daarvan is voor de kosten van gasopslag Norg en de lagere winning een voorlopig bedrag van negentig miljoen euro afgesproken dat later wordt verrekend.

Delen:
Tags
Author