European Industry & Energy Summit (EIES) 2019

Onbekend maakt onbemind. De procesindustrie is niet alleen een van de veroorzakers van klimaatproblemen, ze kan juist een grote bijdrage leveren aan oplossingen. Dat moet gezien worden. Initiatiefnemers TNO, FME en Industrielinqs (uitgever van Petrochem, Utilities, iMaintain en Het Nieuwe Produceren) organiseren daarom de European Industry & Energy Summit (EIES) 2019, 10 en 11 december in De Kromhouthal Amsterdam.

In Noordwest-Europese landen worden de procesindustrie en de energiesector als grote veroorzakers van de klimaatproblemen gezien, terwijl ze ook sleutels tot oplossingen kunnen bieden. In de industrie worden momenteel verschillende innovaties toegepast en onderzocht die kunnen zorgen voor schonere processen, ketens, clusters en producten.

Door veel aandacht te geven aan concrete oplossingen willen de initiatiefnemers van EIES 2019 deelnemers informeren, inspireren, verbinden en activeren. Met verschillende partners gaan ze op zoek naar integrale oplossingen, de symbiose tussen verschillende ketenonderdelen en industriële clusters. Lokaal, regionaal en grensoverschrijdend. Daarbij uitgaande van een inclusieve transitie. Het thema is: Energizing a Sustainable Future.

Eenheid in verscheidenheid

Het evenement wil vanuit inhoudelijke transitielijnen verschillende communities bij elkaar brengen. Denk aan de verdere ontwikkeling van emissieloos waterstof. Ook hoopgevende technologieën als elektrochemie en elektrificatie krijgen uitgebreid de aandacht. Maar denk ook aan circulaire onderwerpen als de chemische recycling van kunststoffen. Natuurlijk ontbreken energiebesparing en de opslag en hergebruik van CO2 niet.

Het evenement gaat uit van eenheid in verscheidenheid. Doordat partners rond de genoemde thema’s diverse zogenoemde side-events op dezelfde locatie organiseren, brengt het event een grote groep beslissers uit de procesindustrie en energiesector in Noordwest-Europa bijeen.

Neem voor meer informatie over partnerships, cases en ronde tafels contact op met Janet Robben (janet@industrielinqs.nl). Wilt u een inspirerend idee, concept of innovatie delen, mail uw korte motivatie naar Wim Raaijen (wim@industrielinqs.nl). Houd onze websites in de gaten voor meer informatie over het evenement!

[vc_message icon_fontawesome=”fa fa-calendar”]

Programma

Het evenement biedt een verscheidenheid aan bijeenkomsten:

 • Plenaire opening (internationale keynotes en verkiezing Industrial Energy Enlightenmentz).
 • Cases: Partners presenteren inspirerende user cases in interactieve break-outs.
 • In talks van tien minuten geven experts hun inspirerende visie op de energietransitie.
 • Side-events: Binnen het thema organiseren verschillende partners, waaronder Voltachem, FME, TNO Circulair en Gasunie een eigen side-event. Daarin delen zij verschillende innovaties en oplossingsrichtingen.
 • Ronde tafels: Partners bespreken specifieke oplossingsrichtingen binnen de energietransitie.
 • In de centrale hal exposeren partners op het kennisplein.

[/vc_message][vc_message message_box_color=”chino” icon_fontawesome=”fa fa-users”]

Doelgroep EIES 2019

Door de bundeling van verschillende communities brengt European Industry & Energy 2019 verschillende beslissers bijeen uit:

 • Hele ketens in de procesindustrie (denk aan chemie, papier, staal , food, olie & gas en raffinage);
 • De energiesector (elektriciteit, gas, water);
 • Producenten en aanbieders van consumentenproducten;
 • Toeleveranciers systeemintegratie, technologie, ingenieursbureaus;
 • Beleidsmakers bij overheden op het gebied van energietransitie in de industrie en infrastructuur;
 • Onderzoek en wetenschap;
 • Vertegenwoordigers van relevante ngo’s en brancheorganisaties;
 • Pers en communicatiedeskundigen. (Inter)nationale vakpers, dagbladen, TV.

[/vc_message]

Delen:
Author