Jos Keurentjes benoemd als programmadirecteur Energy Innovation

Universiteit Twente heeft professor Jos Keurentjes benoemd als programmadirecteur Energy Innovation. Dit is een nieuwe functie, gericht op de energietransitie. Keurentjes is per 1 november aan de slag gegaan.

Duurzaamheid is een belangrijke pijler in de nieuwe missie, visie en strategie van de Universiteit Twente. Een van de kernactiviteiten waar de UT zich in dit verband op gaat richten, is de energietransitie. Om de samenleving op duurzame wijze van energie te voorzien, zijn nieuwe technologieën nodig. Binnen de UT is al veel expertise op dit gebied aanwezig. Deze is vooral gericht op emissiereductie, digitalisering van energiesystemen, batterijen en opslag en waterstofsystemen.

Keurentjes gaat zich als programmadirecteur Energy Innovation richten op het opzetten en coördineren van programma’s voor deze onderzoeksgebieden. Om bij te dragen aan de energietransitie wordt de aanwezige expertise van de UT gebundeld met die van externe partners. Zo is de verdere samenwerking met Münster op het gebied van batterijen bijvoorbeeld een belangrijke ambitie.

Akzo Nobel

Sinds 2014 is Keurentjes als Chief Scientific Officer lid van de Raad van Bestuur van TNO geweest. Daar was hij verantwoordelijk voor de samenwerking tussen wetenschap, industrie en overheid. Eerder werkte hij bij AkzoNobel, onder andere als Corporate Director Technology and Open Innovation.

Sinds 1997 bekleedde Keurentjes de leerstoel ‘Process and Equipment Design’ bij de Technische Universiteit Eindhoven. Zijn onderzoek richtte zich op de ontwikkeling van duurzame concepten voor de procesindustrie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan membraantechnologie, superkritische vloeistoffen en ultrasone technologie.

Delen:
Author