TU Twente start Energy Innovation programma 

Het College van Bestuur van de TU Twente benoemde professor Jos Keurentjes als programmadirecteur Energy Innovation. Duurzaamheid is een belangrijke pijler in de nieuwe missie, visie en strategie van de UT: Shaping2030. Eén van de kernactiviteiten waar de UT zich op gaat richten in dit verband, is de energietransitie. 

Sinds 2014 is Keurentjes als Chief Scientific Officer lid van de Raad van Bestuur van TNO geweest. Daar was hij verantwoordelijk voor de samenwerking tussen wetenschap, industrie en overheid, met name vormgegeven middels grootschalige Joint Innovation Centers. Daarnaast onderhield hij intensief contact met internationale industrie en was hij actief binnen het veld van de overheid.

Vóór zijn positie bij TNO was Jos Keurentjes werkzaam bij AkzoNobel, onder andere als Corporate Director Technology and Open Innovation en als Executive Vice President AkzoNobel Industrial Chemicals.

Sinds 1997 bekleedde Keurentjes de leerstoel ‘Process and Equipment Design’ bij de Technische Universiteit Eindhoven, eerst tien jaar voltijds en later parttime. Zijn onderzoek is gericht geweest op de ontwikkeling van duurzame concepten voor de procesindustrie, gebruik makend van key-enabling technologieën als membraantechnologie, superkritische vloeistoffen, oppervlakte-actieve systemen, en ultrasone technologie. Uit biomedische activiteiten binnen zijn leerstoel is een start-up (Ventinova) ontstaan (2004) voor de ontwikkeling van slimme apparaten voor medische beademing. Ook verscheen CarbonOrO (2013) als een startup in het cleantech-domein met focus op slimme CO2-afvang.

Energy Innovation

De positie van programmadirecteur Energy Innovation is een nieuwe functie, ingebed in het programma van Strategic Business Development (SBD). Duurzaamheid is een belangrijke pijler in de nieuwe missie, visie en strategie van de UT: Shaping2030. Eén van de kernactiviteiten waar de UT zich op gaat richten in dit verband, is de energietransitie. Nieuwe technologieën zijn nodig om de samenleving op duurzame wijze van energie te voorzien. Binnen de UT is reeds veel expertise op dit gebied aanwezig. De onderzoeksexpertise van de UT die kan worden ingezet voor deze maatschappelijke uitdaging is vooral gericht op emissiereductie, digitalisering van energiesystemen, batterijen en opslag en waterstofsystemen.

Batterijen

De programmadirecteur Energy Innovation gaat zich richten op het opzetten en coördineren van programma’s voor deze onderzoeksgebieden om van daaruit bij te dragen aan de energietransitie. Daartoe wordt aanwezige expertise van de UT gebundeld met die van externe partners, zoals bedrijven met expertise in energieconversie en transport, kennisinstellingen en openbare instellingen. Onder andere de verdere samenwerking met Münster op het gebied van batterijen is een belangrijke ambitie.

Delen:
Author