NAM sloopt gaswinningslocatie Ten Post

De afgelopen maanden heeft de NAM de sloop van gaswinningslocatie Ten Post voorbereid. De put is afgesloten en de installatie is schoongemaakt en inmiddels overgedragen aan demontagebedrijf Meuva. Dit bedrijf gaat de bovengrondse installatie verwijderen.

Locatie Ten Post is een van de vijf gaswinningslocaties rond Loppersum. Op deze locaties wordt geen gas meer gewonnen, vanwege het besluit van minister Wiebes om de gaswinning uit het Groningenveld af te bouwen en op termijn te stoppen. De vijf locaties – Ten Post, Overschild, De Paauwen, ’t Zandt en Leermens – zijn de eerste locaties die worden opgeruimd. De werkzaamheden bij Ten Post zijn in november begonnen en zullen tot begin 2020 duren.

Het verwijderen van de ondergrondse installatie gebeurt later. Daarbij wordt de oude metalen gasput op drie meter diepte onder het maaiveld afgesneden zodat deze geen belemmering meer vormt voor toekomstige ontwikkelingen op het terrein.

Sleen-4

Ook de gasproductie van de locatie Sleen-4 bij Emmen is stopgezet. NAM begint nog dit jaar met de voorbereidende werkzaamheden om vervolgens de twee op locatie aanwezige gasproductieputten op te ruimen. Naar verwachting zal dit in het voorjaar van 2020 gebeuren.

Delen:
Tags
Author