ECN part of TNO verandert naam in EnergieTransitie

TNO ECN wordt EnergieTransitieECN part of TNO heeft op 1 januari 2020 de naam ‘EnergieTransitie’ aangenomen. Dit onderdeel uit Petten ontstond in 2018 na de krachtenbundeling tussen ECN Duurzaam en de TNO-unit Energie. Dat leverde een nieuw onderzoekscentrum op met een breed scala aan eersteklas onderzoeksfaciliteiten en 700 onderzoekers die zich elke dag richten op alle relevante onderdelen van de energietransitie.

De ambitie van de unit EnergieTransitie is om samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie te versnellen zodat Nederland in 2050 een energiehuishouding zonder CO₂-emissies heeft.

Hiervoor richt de unit de aandacht op acht speerpunten:

  • Een significante toename van zonnestroom
  • Grootschalige opwekking van windstroom
  • Een breed gedragen energietransitie
  • Energie producerende gebouwde omgeving
  • CO₂-neutrale brand- en grondstoffen
  • CO₂-neutrale industrie
  • Duurzaam gebruik van de ondergrond
  • Duurzaam en betrouwbaar energiesysteem

Bij het onderdeel CO2-neutrale industrie is onder meer de verschuiving naar elektrische processen in de industrie een belangrijk onderdeel. Daarbij wordt ook gekeken naar de rol van bijvoorbeeld waterstof en het opvangen, opslaan en hergebruiken van CO2 bij industriële processen.

Delen:
Author