Circulair initiatief voor de chemische industrie

Om een circulair initiatief in de chemische industrie te starten, heeft Bilfinger Tebodin deelgenomen aan het project “THRIVE”. In de loop van het vorige jaar werkten consultants en ingenieurs van Bilfinger Tebodin samen met promovendi van verschillende universiteiten in Nederland. Zij wilden een circulair initiatief creëren en uitvoeren in de Nederlandse chemische industrie: Changing the Chemical Industry – Barriers for Green Behaviour.

THRIVE en Bilfinger Tebodin begonnen met het identificeren van de barrières voor de Nederlandse chemische industrie om circulair te gaan. Ze hebben diepteinterviews gehouden met 22 chemische bedrijven. De gegevens die deze interviews opleverden vormden de basis voor een platform ontwikkeld waarop chemische bedrijven elkaar kunnen vinden. Op dit platform kunnen de bedrijven gegevens uitwisselen en kennis delen op gebied van circulaire aspecten van productie en processen. Ook kunnen ze om samenwerken aan circulaire initiatieven en synergiën  creëren.

De volgende stap is het implementeren van het platform. Er worden hierover gesprekken gevoerd.

Delen:
Author