Eerste transparantierapport over de delfstoffensector

Het Nederlandse deel van het EITI (Extractive Industries Transparency Initiative, de gas-, olie- en zoutindustrie) heeft haar eerste transparantierapport over de delfstoffensector gepubliceerd. Dit rapport zal vanaf nu jaarlijks verschijnen. Het doel is het transparant beschikbaar stellen van feitelijke en begrijpelijke informatie over de delfstoffenwinning in Nederland en de financiële stromen tussen de delfstoffenindustrie en de Nederlandse overheid.

Daarnaast komt het belang van duurzaamheid en de transitie naar een duurzame energievoorziening aan bod. Het rapport is door minister Wiebes (EZK) mede namens minister Kaag (BZ/BHO) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het vandaag gepubliceerde rapport geeft antwoord op vragen als: Welke wetgeving is in Nederland van toepassing op de delfstoffenindustrie en hoe verloopt het vergunningenproces? Welke olie- en gasbedrijven zijn actief in Nederland? Hoeveel dragen ze bij aan de Nederlandse schatkist? Wat doet de overheid met deze inkomsten? Welke andere bijdragen levert de delfstoffenindustrie nog aan de Nederlandse economie? Hoe zit het met de openbaarheid van contracten? Op deze manier krijgen burgers en bedrijven in al die 52 landen een beter beeld waar hun grondstoffen vandaan komen, hoe ze zijn gewonnen en wat er met de opbrengst is gebeurd

Het EITI is een vrijwillige wereldwijde standaard voor het transparant maken van de delfstoffenindustrie. 52 landen, waaronder Nederland, hebben besloten de EITI-standaard te implementeren. In dit rapport staan de olie- en gasindustrie centraal. In een volgend transparantierapport over de delfstoffensector komt naar verwachting ook de zoutindustrie aan bod. Beide ministers vinden transparantie een groot goed en juichen het rapport toe.

Tot het moment dat alle wereldwijd opgewekte energie hernieuwbaar is, is het winnen en gebruik van fossiele brandstoffen – in afnemende mate – noodzakelijk om aan onze energiebehoefte te voldoen.

Dit eerste Nederlandse EITI-rapport is opgesteld en uitgebracht door de Nederlandse EITI multi-stakeholder groep, bestaande uit afgevaardigden van het maatschappelijk middenveld, ngo’s, overheid en bedrijfsleven.

Op 23 april 2020 organiseert RVO.nl, in opdracht van de NL-EITI MSG, een evenement voor betrokken bedrijven, overheden, maatschappelijke organisatie en burgers.

Delen:
Author