Sneeuwbaleffect dreigt bij staking bij Ineos

De Belgische sectorfederatie Essenscia maakt zich zorgen over een staking bij Ineos Phenol in het Vlaamse Doel. Het conflict duurt inmiddels drie weken en dreigt te worden gekaapt door de klimaatbeweging. 

Bij Ineos Phenol ligt de productie nu drie weken stil als gevolg van het ontslag van een vakbondsgedelegeerde. De vakbonden verzetten zich tegen dat ontslag en eisen op hun beurt het ontslag van een directeur. Er heerst ook ongenoegen over veranderingen op de werkvloer en over het huidige sociaal beleid in de fabriek.

Doorn in het oog

Inmiddels krijgen de vakbonden ook steun van de klimaatbeweging. Enkele van de deelnemende actiegroepen voeren al langer actie tegen de vorig jaar aangekondigde miljardeninvestering van Ineos in de Antwerpse haven. Volgens de activisten zullen die installaties draaien op een desastreuze productiemethode voor milieu en klimaat. Dat de Vlaamse overheid dergelijke projecten steunt, terwijl ze bespaart in andere sectoren is hen een doorn in het oog.

Sociale dialoog

De vertegenwoordiger van de chemische industrie, Essenscia denkt daar echter heel anders over. ‘In het belang van de 180 werknemers bij Ineos Phenol in Doel en de internationale concurrentiekracht van het chemiebedrijf en de Belgische chemiesector in zijn geheel’, roept de sectorfederatie, de sociale partners op om in dialoog tot een snelle en constructieve oplossing te komen voor het aanhoudende sociale conflict. ‘Dat andere organisaties de staking nu beginnen aan te grijpen om hun eigen thema’s op de agenda te plaatsen, mag de vakorganisaties niet afleiden van het uiteindelijke doel: een sociale dialoog voor kwaliteitsvolle jobs en economische groei op lange termijn.’

De acties van de klimaatgroepen bemoeilijken volgens Essenscia de gewenste sociale dialoog ‘die hierdoor dreigt gekaapt te worden door andere belangengroepen. Sociaal overleg draait in de eerste plaats om jobs en tewerkstelling op lange termijn. Als sociale partners en activisten zich gaan verenigen in acties die vooral het economische imago van ons land schaden, staat dit haaks op de inzet en het werk dat vele organisaties in België dagelijks leveren om net investeringen met bijhorende jobs aan te trekken.’

Bondgenoot

Volgens Essenscia is de chemie-industrie juist een bondgenoot in de klimaatuitdaging. ‘De uitstoot van broeikasgassen per productievolume is met tachtig procent verminderd, de sector produceert de materialen waarmee andere sectoren zoals energie, transport of gebouwen hun uitstoot kunnen terugdringen en chemiebedrijven werken samen met universiteiten en onderzoekscentra aan doorbraaktechnologieën, zoals de opvang en het hergebruik van CO2 als grondstof of de uitbouw van een waterstofeconomie.’

Delen:
Author