Opleidingen gaan online tijdens coronacrisis

De huidige coronacrisis zorgt voor grote beperkingen op het gebied van opleidingen. De scholen zijn gesloten. We peilden bij verschillende opleiders hoe zij de crisis ervaren en welke stappen ze nemen om ‘corona-proof’ te werken. En dat blijkt ook nieuwe onverwachte kansen te bieden.

Sandra de Bont, directeur VOTOB Academy, kon gemakkelijk omschakelen: ‘Voor wat betreft de lopende opleidingen proberen we als de bedrijven het wensen deze zoveel mogelijk online door te laten gaan. Het grote voordeel van ons is, is dat ons lesmateriaal volledig digitaal is. Via Zoom bellen de studenten in en de docent loodst hen digitaal door het lesmateriaal. In een scherm zie je alle studenten, de docent en het lesmateriaal. De studenten missen de sociale contacten tijdens de pauzes. De praktijkopdrachten worden even on hold gezet . Ook moeten we reëel zijn dat een normale studiedag a 6 of 8 uur niet mogelijk is via Zoom. We zullen hier dus een modus in moeten vinden.’ Ze maakt wel een kanttekening. ‘Voor wat betreft de nieuwe aanvragen voor opleidingen en trainingen kan ik vrij kort zijn. Dat ligt volledig stil. Bedrijven zijn bezig met het gezond houden van het personeel en business continuity.’ Naar de toekomst heeft ze wel zorgen over het uitblijven van deze aanmeldingen. ‘De rekeningen van het personeel en andere zaken blijven natuurlijk wel doorlopen.’

Experimenteren met nieuwe methoden

Ton Beems, Functional Safety Expert en Team Leader van de afdeling Safety Assurance, Yokogawa, heeft veel trainingen opnieuw in moeten plannen. ‘Ze worden gerescheduled zodra we weer mogen gaan schedulen. Onze kandidaten hebben er alle begrip voor.’ Global is er voor de interne Yokogawa-medewerkers competentie een tijdelijke maatregel genomen dat wat versoepeling geeft omdat trainingen nu niet gegeven kunnen worden. ‘Voor onze Sales en PM is er nu wel de tijd om de e-learning te proberen en over een paar weken gaan we kijken hoe trainen via Microsoft Teams kan. Probleem blijft wel het assessment, je wilt niet dat de vragen uitlekken, dus mijn collega gaat nu mondeling overhoren, om te proberen…’

Online training als alternatief

Remco Spits, Managing Director bij Bolster Safety, laat weten dat ze redelijk ‘als normaal’ door blijven gaan. ‘We hebben alleen een online product. Sinds donderdagmiddag hebben we onze applicatie opengesteld als maatschappelijke actie voor bedrijven zodat ze gedurende deze crisis gratis gebruik kunnen maken van een selectie van de Bolster Safety trainingsmodules. Een trainingsmodule over coronamaatregelen is ook opgenomen in dit pakket ’ Op deze manier kunnen medewerkers die thuiszitten hun kennis over veiligheid op peil houden en training blijven volgen. ‘Daarnaast zien we natuurlijk ook dat bedrijven doorgaan. Zij hebben nu ook de mogelijkheid om toolboxtrainingen online te houden.’ Op die manier helpt Bolster Safety bedrijven in deze tijd gemakkelijker en verantwoord te blijven opereren. De reacties zijn volgens Spits erg positief. ‘Aan het einde van de periode krijgen de bedrijven feedback over de trainingen die zijn gevolgd en zaken die ons zijn opgevallen in het gebruik van de modules.’ Bijzonder is een toepassing in het onderwijs. Bij een college in Rotterdam was zichtbaar dat de VCA-opleiding een uitdaging was, een te laag percentage haalde het examen. Zij kregen het advies via het Bolster Safety platform te oefenen en dat had hogere slagingspercentages als gevolg. Het sluit meer aan bij jongeren – leren via de iPad of op een andere manier online. We zien nu meer belangstelling van andere scholen die ons platform overwegen om in deze periode de vaardigheden te laten trainen.’

Verschuiven en zoeken naar mogelijkheden

Momenteel zijn alle door de VOMI Academie trainingen/opleidingstrajecten geschrapt vanwege de situatie die door het coronavirus is ontstaan. Het zijn namelijk overwegend vaardigheidstrainingen. VOMI directeur Mark Ammerdorffer: ‘We proberen zoveel mogelijk te verschuiven naar later dit jaar. Maar de vraag is of er dan bij bedrijven nog ruimte en budget is om op te leiden. Veel zal afhangen van wanneer de situatie weer enigszins is genormaliseerd. Maar voorspellingen daar omtrent zijn uiterst moeilijk te maken. We kijken uiteraard ook of we bepaalde trainingen via webinars of soortgelijke alternatieven kunnen verzorgen. Veel van onze opleidingen zijn echter het leren van vaardigheden die vaak lastig via e-modules zijn over te brengen.’

 

Delen:
Author