Noord-Nederland daadkrachtig met CO2-reductie

De industrie in Noord-Nederland loopt ruimschoots voor op de gestelde klimaatdoelen van Parijs. De CO2-emissie is met 54 procent per ton product geslonken ten opzichte van het referentiejaar 1990, stelt Cas König, CEO van Groningen Seaports. ‘Daarmee voldoen we hier in het Noorden nu al bijna aan de doelstellingen 2030 van Parijs.’

In de periode van 1990 tot 2019 is de CO2-emissie afgenomen met 700.000 kiloton per jaar. De absolute CO2-emissie is daarmee met 26 procent gedaald. In dezelfde periode is de productie van bedrijven echter toegenomen van 4,6 megaton naar 7 megaton. Door efficiënt te groeien is de CO2-uitstoot per ton product 54 procent minder. De relatieve uitstoot is hiermee aanzienlijk gedaald.

Biostoom

Een van de genomen maatregelen is het vervangen van de stoomproductie door biostoom. ‘Door het aansluiten van biostoomproducenten EEW en Eneco op het bestaande stoomnetwerk van Chemie Park Delfzijl, is het aardgasverbruik met bijbehorende CO2-emissie teruggedrongen met 35 procent in 2019. Daarnaast is recent een vergunning afgegeven om in Emmen op grote schaal biogas te produceren’, vertelt König.

Ook de stikstofemissie loopt drastisch terug. Onder meer dankzij duurzame energieproducenten in Noord-Nederland konden oudere energie-opwekinstallaties buiten bedrijf worden gesteld. ‘Daardoor heeft de regio sinds 1990 een stikstofemissiereductie van 71 procent behaald, ondanks toename van het aantal gevestigde bedrijven. Per ton product is de stikstofemissie hier zelfs met 82 procent gedaald’, aldus König.

Energiegebruik

En er is nog meer mogelijk, verwacht de industrie in Noord-Nederland. ‘Op basis van de geprojecteerde efficiëntieverbeteringen zal alleen al het besparen op energiegebruik de absolute CO2-emissie verder laten afnemen ten opzichte van 1990’, schetst Frans Alting, directeur van de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta. Hij denkt dat een CO2-reductie van 49 procent voor 2030 ruimschoots haalbaar is. Daarvoor moeten bedrijven wel energie-efficiëntieverbeteringen blijven doorvoeren en het aandeel biostoom met elkaar verhogen.

Volledige CO2-neutraal

‘Om te komen tot een volledige CO2-neutrale industrie moet verder gekeken worden dan de huidige technologieën’, doet gedeputeerde IJzebrand Rijzebol van de provincie Groningen er nog een schep bovenop. ‘Dit vraagt onder meer om inzet van andere energiedragers, het produceren van hernieuwbare grondstoffen, het slim uitwisselen van restproducten van de industrie en de ontwikkeling van innovatieprocessen. Waterstof is daarbij een onmisbare schakel en biedt veel kansen voor nieuwe werkgelegenheid in Noord-Nederland.’

Lees hier het voortgangsrapport van de Industrietafel Noord-Nederland.

Delen:
Author