Yara werkt toe naar zero emission plant

Kunstmestproducent Yara Sluiskil wil via drie sporen toewerken naar een ‘zero emission plant’. Het doel is om met groene waterstof op grote schaal ammoniak te produceren.

Yara Sluiskil behoort tot de grootste uitstoters van CO2 in Nederland. Voor de productie van ammoniak, het hoofdingrediënt van kunstmest, wordt op dit moment nog veel aardgas gebruikt. Afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Yara realiseerde een reductie van zestig procent ten opzichte van 1990. De doelen van het Nationale Klimaatakkoord heeft Yara al bereikt, maar de ambitie reikt verder. Via drie sporen wil het bedrijf een zogenaamde ‘zero emission plant’ te realiseren.

Drie sporen

Spoor één is vooral op de korte termijn gericht, waarbij verschillende CO2-reductieprojecten worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het aanpassen van installaties en het opsporen van onnodig energieverlies tijdens het productieproces door data te analyseren. De projecten moeten samen voor vijftien procent reductie zorgen.

Het tweede spoor focust op het opslaan van CO2 in lege gasvelden. Het derde spoor, dat parallel aan het tweede loopt, is om in Sluiskil over te stappen naar groene waterstof. Opgeteld zijn de projecten goed voor meer dan een miljoen ton extra reductie, waarmee de zero emission plant binnen afzienbare tijd in beeld komt. Een deel van de CO2 kan Yara niet verminderen omdat het als grondstof wordt ingezet. Het eindplaatje is de omschakeling naar groene waterstofproductie voor heel Zeeland, die via een waterstofnet regionaal gedistribueerd wordt.

Delen:
Author