RWE wil waterstof produceren uit organisch afval

Energiebedrijf RWE heeft plannen om op Chemelot circulaire waterstof te maken uit organische reststromen,  zoals Limburgs afval. Het circulaire waterstof kan aardgas vervangen bij de productie van ammoniak, de belangrijkste bouwsteen van kunstmest. RWE en Chemelot denken met deze stap straks jaarlijks 200 miljoen kubieke meter aardgas te besparen.

Onder de naam Furec, wil het Duitse energiebedrijf  een installatie bouwen die het organische afval verwerkt tot grondstoffen-pellets, om die vervolgens om via vergassing om te zetten in circulaire waterstof. Naast een vermindering van het aardgasverbruik op Chemelot, levert het een CO2- reductie op van 380.000 ton per jaar. De CO2 die vrijkomt bij de waterstofproductie kan in de toekomst worden afgevangen en opgeslagen of eventueel worden gebruikt als grondstof.

Investeringsbesluit

Over toekomstige afname van deze waterstof is RWE in gesprek met OCI, het moederbedrijf van kunstmestproducent OCI Nitrogen. Momenteel gebruikt het chemiebedrijf jaarlijks enorme hoeveelheden aardgas (methaan) als grondstof en als energiebron. Van methaan wordt eerst waterstof en daarna ammoniak gemaakt.

De komende periode gaat RWE het project verder uitwerken en de benodigde vergunningsprocedures doorlopen. In 2022 wil het bedrijf een definitief investeringsbesluit nemen. Op dit moment onderzoekt RWE ook ook bedrijvenpark Zevenellen als mogelijke locatie om de reststromen in een gesloten systeem en overdekt om te zetten in pellets.

Integrale aanpak

RWE werkt momenteel met verschillende industriële partners aan meer dertig waterstofprojecten in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daarbij lijkt het bedrijf zwaar in te zetten op een integrale aanpak, met onder andere afnemers in de chemie. In de industrie is al een enorme vraag naar waterstof en die zal de komende jaren alleen maar toenemen. Zo heeft RWE onlangs een overeenkomst getekend met een andere dochter van OCI, BioMCN. In de Eemsdelta wil RWE op termijn groen waterstof leveren, waar BioMCN methanol van kan produceren, door het te binden aan pure CO2.

 

 

 

 

Delen:
Author