Waterstof staat niet op zichzelf

Steeds duidelijker wordt dat waterstof op zichzelf weinig uithaalt. Om de belofte in te lossen moeten hele ketens opnieuw worden ingericht. Bedrijven als RWE, OCI, Nouryon en Engie, lijken zich daar al op voor te sorteren. Zo moet circulair waterstof uit afval straks de productie van kunstmest vergroenen. En groen waterstof en CO2 zijn interessante bouwstenen voor methanol.

Onlangs werd bekend dat RWE op industriepark Chemelot waterstof wil produceren uit organisch afval. Onder de naam Furec, wil het Duitse energiebedrijf een installatie bouwen die het organische afval verwerkt tot grondstoffen-pellets, om die vervolgens om via vergassing om te zetten in circulaire waterstof. Naast een vermindering van het aardgasverbruik op Chemelot, levert het een CO2- reductie op van 380.000 ton per jaar. De CO2 die vrijkomt bij de waterstofproductie kan in de toekomst worden afgevangen en opgeslagen of eventueel worden gebruikt als grondstof.

Investeringsbesluit

Voor toekomstige afname van deze waterstof zijn er verschillende mogelijkheden op Chemelot zelf. Veel chemische processen gebruiken al grote volumes waterstof en ook voor nieuwe vergroenende processen lijkt waterstof een belangrijke bouwsteen. Zo heeft chemiebedrijf Sabic grote plannen op het gebied van chemische recycling van kunststoffen. Om daar via pyrolyse weer grondstoffen van te m,aken voor de chemie, zijn wel extra zuiveringsstappen nodig. Zo zijn de stromen het beste van choor en fosfor te ontdoen via hydrogenering. Ofwel het binden aan waterstof.

Op de kortere termijn kan schoner geproduceerd waterstof de transitie van de industrie al enorm versnellen. Zo is RWE voor afname van circulair waterstof al in gesprek met OCI, het moederbedrijf van kunstmestproducent OCI Nitrogen. Momenteel gebruikt het chemiebedrijf jaarlijks enorme hoeveelheden aardgas (methaan) als grondstof en als energiebron. Van methaan wordt eerst waterstof en daarna ammoniak gemaakt. Door schoner geproduceerd waterstof als bouwsteen te gebruiken, kan bij de productie enorm veel CO2 worden bespaard.

Integrale aanpak

RWE werkt momenteel met verschillende industriële partners aan meer dertig waterstofprojecten in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daarbij lijkt het bedrijf zwaar in te zetten op een integrale aanpak, met onder andere afnemers in de chemie. In de industrie is al een enorme vraag naar waterstof en die zal de komende jaren alleen maar toenemen. Zo heeft RWE onlangs een overeenkomst getekend met een andere dochter van OCI, BioMCN. In de Eemsdelta wil het energiebedrijf  op termijn groen waterstof leveren, waar BioMCN methanol van kan produceren, door het te binden aan pure CO2.

Stapsgewijs

BioMCN won in 2018 al de Northern Enlightenmentz-verkiezing met een nieuwe installatie die CO2 vanaf dat jaar als grondstof gebruikt. Met een reststroom waterstof – dat voorheen na verbranding in elektriciteit werd omgezet – wordt CO2 uit een biovergister gebonden. Zo produceert het bedrijf extra methanol.

Het ligt in de verwachting dat BioMCN stapsgewijs meer emissieloos geproduceerd waterstof gaat binden aan afgevangen CO2. Zo wil het straks groen waterstof afnemen van RWE, en ook andere leveranciers als Nouryon en Gasunie en Engie, die net als RWE plannen hebben om waterstoffabrieken te bouwen in het Noorden.

[vc_message]Meer over deze plannen kunt u ook horen tijdens European Industry & Energy Summit 2020 op 8 en 9 december. Tijdens dit tweedaagse livestream event zenden wij uit vanuit vier studio’s: Amsterdam, Eemshaven (Groningen Seaports), Rotterdam (Plant One Rotterdam) en Geleen (Brightsite Chemelot Campus).  We bespreken thema’s als Europese plannen, waterstof, infrastructuur, innovatie en systeemintegratie. Verschillende partners presenteren in side-events hun visie op onderwerpen als CCUS, elektrificatie, elektrochemie, energiebesparing- en opslag, en veel meer.

Inschrijven voor de livestreams is kosteloos (pay as you like).

[/vc_message]

Delen:
Author