At Plasman finalist Plant Manager of the Year 2021 verkiezing

At Plasman (Nedmag) is de derde finalist van de Plant Manager of the Year 2021 verkiezing. Samen met Yolande Verbeek (Uniper) en Mark Gerards (Sabic) maakt hij kans op de titel.

Plasman is plantmanager van de productielocatie van Nedmag in Veendam (Groningen). Het bedrijf wint magnesiumzout (magnesiumchloride) op twee zoutwinningslocaties met in totaal dertien bronnen. Een deel van het magnesiumzout wordt direct op de winningslocatie ingedampt, gedroogd en afgezakt. Het andere deel gaat via een pijpleiding naar de productielocatie van Nedmag. Hier wordt het magnesiumzout gebruikt in de productie van producten die worden gebruikt in de cement en staalindustrie, als voedingsadditief of voor het reinigen van bijvoorbeeld rookgassen.

Een belangrijk deel van zijn tijd besteedt Plasman aan de transitie naar koolstofvrije energievoorziening. ‘We hebben de lat hoog gelegd voor onszelf en willen in 2035 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Daarvoor participeren we in projecten en faciliteren we de energietransitie. Op dit moment doen we dat bijvoorbeeld door groen gas bij te mengen van een vergister. Maar dat zien we echt als overgangsmedium.’ Een deel van haar processen wil Nedmag elektrificeren. Maar Nedmag heeft ook processtappen waar elektriciteit tekortschiet. ‘Om ook die energiebehoefte te vergroenen, zijn we nu volop aan het onderzoeken om waterstof in te zetten.’

Dialoog

Voor de energietransitie blijft Plasman continu in dialoog met andere bedrijven en kennisinstituten. Daarnaast vindt hij het ook heel belangrijk om de dialoog te blijven voeren met omwonenden. ‘Ondanks dat de mijnbouwactiviteiten de meeste publieke aandacht krijgen, moeten wij ook blijven uitleggen wat we in onze fabrieken doen. We staan altijd open voor een gesprek en beantwoorden vragen uit de omgeving zorgvuldig. We nemen klachten zeer serieus en nodigen eenieder uit om te komen kijken bij ons op locatie. Al voldoen we nog zo aan de vergunningen en specificaties: dat antwoord voldoet niet altijd en daarom kijken we verder dan wat wetgeving van ons vraagt.’

Verkiezing

De verkiezing van de Plant Manager of the Year wordt jaarlijks georganiseerd en is een initiatief van Industrielinqs pers en platform in samenwerking met de VNCI, Votob, VOMI, Deltalinqs, Nogepa, het Havenbedrijf Rotterdam en het het Petrochem Platform. De verkiezing draagt bij aan een positief imago van de Nederlandse industrie door de inspanning en prestaties van plantmanagers te benoemen en te waarderen. De focus ligt hierbij op veiligheid, gezondheid, milieu, productiviteit en duurzaamheid. Tijdens Deltavisie 2021 op 17 juni maken we bekend wie zich komend jaar Plant Manager of the Year 2021 mag noemen.

Lees in het komende meinummer van Petrochem een uitgebreid interview met At Plasman.

Delen:
Author