Air Liquide combineert PEM en Alkaline in 200 MW elektrolyzer

Air Liquide heeft vergevorderde plannen om een 200 MW elektrolyzer te bouwen in Terneuzen. Het project, ELYgator genaamd, integreert op een slimme manier twee verschillende elektrolysetechnologieën (PEM en alkaline) in één ontwerp.

Voorkomen dat hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie, verloren gaat, dat is het voornaamste doel van het project. Door overtollige elektriciteit om te zetten in waterstof, blijft deze energie beschikbaar wanneer deze op een later moment toch weer nodig is. Het gebruik van conventionele energiebronnen is dan niet nodig en dit zorgt dus voor een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot.

Air Liquide heeft berekend dat het ELYgator-project ongeveer vier miljoen ton CO2-uitstoot kan vermijden gedurende de eerste tien jaar van operatie. Dit komt overeen met de uitstoot van 4.400 miljoen vrachtwagenkilometers.

Flexibel

Het omzetten van wind- en zonne-energie in waterstof via elektrolyse, is de best mogelijke oplossing om te voorkomen dat ‘overvloedige’ hernieuwbare elektriciteit verloren gaat. Maar hoewel er al geruime tijd elektrolyse-installaties bestaan, zijn die vaak te kleinschalig of niet flexibel.

ELYgator is het eerste grootschalige project dat twee elektrolyse-technologieën combineert: PEM en alkaline. PEM maakt gebruik van membraantechnologie en kan snel reageren op schommelingen in de toegevoerde energiestroom. Terwijl Alkaline zuiniger is en een langere levensduur heeft.

Gebruik van beide elektrolyse-technieken in één geïntegreerd systeem vereist wel veel kennis over aansturing. De waterstofkwaliteit moet constant zijn. Bovendien moet ook worden voldaan aan de verplichtingen met betrekking tot het in balans houden van het elektriciteitsnet.

Definitieve beslissing

Een elektrolyse-installatie produceert naast waterstof ook zuurstof en warmte. Het ontwerp van ELYgator leidt tot een geïntegreerde oplossing die ook hernieuwbare stoom kan produceren ter vervanging van stoom op basis van fossiele brandstoffen. Air Liquide wil de zuurstof en stoom leveren aan (lokale) industriële gebruikers, terwijl de warmte geschikt is voor een lokaal verwarmingsnet. Op die manier wordt de hernieuwbare elektriciteit maximaal gebruikt.

Het project is inmiddels geselecteerd voor de laatste selectieronde van het Europees Innovatiefonds. Dit is bedoeld voor innovatieve voorstellen voor grootschalige projecten op het gebied van hernieuwbare energie en koolstofarme technologieën. In 2022 neemt Air Liquide een definitieve beslissing over de investering. Als het project groen licht krijgt, kan de installatie vervolgens in 2024 beginnen met de productie van groene waterstof.

20MW PEM-elektrolyzer

Begin dit jaar nam Air Liquide in Bécancour (Québec, Canada) al een PEM-elektrolyzer in productie. Deze 20 MW installatie kan hernieuwbare energie omzetten in zo’n 8,2 ton groene waterstof per dag. Volgens het bedrijf is het op dit moment de grootste opererende unit ter wereld.

Delen:
Author