Bouw meststoffenfabriek Geleen start in 2022

Tessenderlo Kerley begint in april 2022 met de bouw van een fabriek voor vloeibare meststoffen op het Chemelot-terrein in Geleen. Het bedrijf verwacht dat de fabriek in het tweede kwartaal van 2023 klaar is voor de productie van ammoniumthiosulfaat.

Tessenderlo Kerley heeft voor vestiging op Chemelot gekozen vanwege overeenkomstige duurzame ambities. Een grote rol speelde ook dat het bedrijf op hetzelfde terrein direct ammoniak kan afnemen van OCI Nitrogen. Hiermee vermijdt het bedrijf transport van ammoniak, wat de veiligheid ten goede komt.

Op dit moment bereidt Tessenderlo Kerley de benodigde vergunningen voor om die in de komende weken te kunnen aanvragen. Parallel start dan ook het engineeringtraject op. Het bedrijf hoopt het ontwerp van de fabriek eind van dit jaar af te ronden.

Proces

Het proces in de fabriek is relatief eenvoudig. Zwavel wordt geoxideerd naar SO2. Dit gas wordt vervolgens geabsorbeerd in ammoniak en het tussenproduct dat daaruit ontstaat, wordt verder omgezet naar ammoniumthiosulfaat door extra zwavel en ammoniak toe te voegen. Het gaat om een continu proces dat over twee jaar 24/7 zal draaien.

Eventuele restgassen uit de oxidatie van SO2 worden gereinigd om emissies tot een minimum te beperken. Het water dat wordt gebruikt om de restgassen te wassen, wordt volledig gerecupereerd in het proces om ook de hoeveelheid afvalwater te beperken. Bovendien wordt de warmte die vrijkomt bij de oxidatie van zwavel naar SO2, omgezet in stoom. Deze wordt nuttig gebruikt op de Chemelot site.

Achtergrond

Vier Amerikaanse broers ontwikkelden na de Tweede Wereldoorlog een proces voor het maken van vloeibare meststoffen op zwavelbasis. Zij richtten Kerley Chemical Company op. In 1986 vormde het bedrijf een joint venture met Phillips om het waterstofsulfide dat in het raffinageproces ontstaat beter te verwaarden. In 1995 kwam het bedrijf in handen van Tessenderlo Chemie. De focus op het verwerken van bijproducten van raffinaderijen tot chemicaliën met toegevoegde waarde bleef.

Inmiddels is Tessenderlo Kerley ’s werelds grootste producent van zwavelhoudende thiosulfaatmeststoffen. Het bedrijf heeft twaalf fabrieken in de Verenigde Staten. In Europa heeft het sinds 2017 een fabriek voor ammoniumthiosulfaat, in Rouen (Frankrijk). Een vergelijkbare fabriek komt nu in Geleen te staan.

Omdat de capaciteit van de fabriek in Rouen inmiddels al twee keer is uitgebreid, kiest Tessenderlo Kerley ervoor in Chemelot meteen op een wat grotere capaciteit in te zetten. Hoe groot deze precies is, wil het bedrijf niet kwijt omdat dit marktgevoelige informatie is.

Fotocredit: Chemelot

Delen:
Tags
Author