Josepha van Kollenburg nieuwe directeur Fieldlab Industrial Electrification

Josepha van Kollenburg is per augustus de nieuwe directeur van het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE). Zij neemt het stokje over van Jeroen van Woerden.

Onder zijn leiding is in de kwartiermakersfase de basis gelegd. Nu is het tijd voor een nieuwe fase waarin concrete stappen worden gezet richting verduurzaming. FLIE wil een demolocatie oprichten om de innovatieve technologieën in een opschaalbare omgeving te testen en te implementeren. Er zijn al diverse projecten gestart waarin de haalbaarheid van verschillende elektrificatietechnologieën wordt getoetst.

Van Kollenburg neemt veel ervaring mee vanuit de kunststofindustrie. De afgelopen negen jaar heeft zij zich daar gericht op de route naar verduurzaming. Bij PlasticsEurope zette zij zich de afgelopen drie jaar, naast sensitieve topics zoals microplastics, onder meer ook actief in voor het Operation Clean Sweep programma. Als kartrekker van dit initiatief heeft zij onder andere met het Havenbedrijf Rotterdam, Ducor Petrochemicals en DCMR de Task Force ‘Clean Sweep Rotterdam’ opgezet, om korrelverlies van plastic in de Rotterdamse haven tegen te gaan. Daarnaast is van Kollenburg actief geweest in allerlei projecten, zoals het Convenant Schone Schelde en als Voorzitter van Rethink plastics. Zij heeft hier een belangrijke sleutelrol vervult in het verbeteren van het imago van de kunststofindustrie, door te werken aan de manier van communiceren en de branche te representeren richting diverse stakeholders.

Van Kollenburg: ‘Ik kijk er enorm naar uit om samen met het team te laten zien dat we vanuit het hart van de Rotterdamse haven een significante bijdrage kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen. Het versnellen van elektrificatie-technologieën is namelijk essentieel voor de energietransitie. FLIE is het eerste Fieldlab in de regio dat technologieën op deze schaal samen met de bedrijven test. De focus op elektrificatie maakt ons uniek.’

Delen:
Author