Royal Dutch Shell wordt Shell

Het bestuur van Shell stelt bij haar aandeelhouders voor om de aandelenstructuur van de vennootschap te vereenvoudigen. Doel is om de snelheid en flexibiliteit van kapitaal- en portfoliotransacties te vergroten en daarmee het concurrentievermogen van Shell te versterken.

Met het voorstel wil Shell haar aandelenstructuur wijzigen in een structuur met één lijn van aandelen. Daar hoort bij dat Shell als Engelse vennootschap ook haar fiscale vestigingsplaats in het Verenigd Koninkrijk onderbrengt, waar het bedrijf geen dividendbelasting hoeft te betalen.

Sinds 2005 zijn de Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij en The Shell Transport and Trading Company verenigd onder één Engelse moedermaatschappij, Shell, met een Nederlandse fiscale vestigingsplaats en twee soorten aandelen. Bij de eenwording was het niet voorzien dat de huidige aandelenstructuur permanent zou zijn.

De huidige complexe aandelenstructuur brengt beperkingen met zich mee en is mogelijk niet in stand te houden op lange termijn. Met een enkelvoudige aandelenstructuur denkt Shell concurrerender te kunnen zijn. Het bedrijf vreest wel dat het Koninklijk predicaat in haar naam zal sneuvelen. Het bestuur verwacht de naam van de vennootschap te wijzigen van Royal Dutch Shell in Shell.

Moeilijke boodschap

‘We blijven sterk verbonden met Nederland’, verzekert CEO Ben van Beurden. ‘Samen met Nederland willen we vooroplopen in de energietransitie. Ik besef heel goed dat deze aankondiging voor veel mensen een moeilijke boodschap is. Toch wil ik benadrukken dat de vereenvoudiging van onze structuur noodzakelijk is om onze strategie te versnellen. Zo kunnen we een leidende rol spelen in de energietransitie.’

Rechtszaak

De verhuizing van het hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk heeft geen invloed op de juridische procedures die lopen na de door Milieudefensie gewonnen uitspraak, waarin de rechtbank het bedrijf oplegde dat het de CO2-uitstoot fors moet terugbrengen.

Op 10 december wordt door de aandeelhouders gestemd over de verhuizing.

Delen:
Tags

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl