BASF en Air Liquide willen CO2 van vijf Antwerpse fabrieken afvangen

Air Liquide en BASF willen de CO2 van vijf fabrieken op de BASF-site in Antwerpen gaan afvangen en opslaan. Het gezamenlijke project heet Kairos@C en is geselecteerd voor financiering door de Europese Commissie via haar Innovatiefonds. Als het project doorgaat, moet het in 2025 operationeel zijn.

Doel is om de CO2-uitstoot van het industriële cluster in de Antwerpse haven aanzienlijk te verminderen. De twee bedrijven verwachten 14,2 miljoen ton CO2 te kunnen vermijden in de eerste tien jaar van afvang en opslag. Het gaat om de CO2 van vijf verschillende eenheden: twee ethyleenoxidefabrieken, een ammoniakfabriek en twee waterstoffabrieken van Air Liquide op de site van BASF in Antwerpen. De twee partners voorzien CO2-opslag in de Noordzee (Nederland, Noorwegen en/of het Verenigd Koninkrijk).

Naast het op grote schaal combineren van CO2-afvang, liquefactie, transport en opslag, omvat het project verschillende innovatieve technologieën. Voor het afvangen van de CO2 zet Air Liquide haar Cryocap-technologie in, en voor het drogen van de CO2 past BASF haar Sorbead-oplossing toe. Ook willen de twee partners vaten ontwerpen waarin vloeibare CO2 kan worden opgeslagen voor transport.

CO2-infrastructuur

Kairos@C wordt aangesloten op een gedeelde CO2-transport- en exportinfrastructuur. Denk daarbij aan de activiteiten van het project Antwerp@C. Het consortium achter Antwerp@C onderzoekt de haalbaarheid van CO2-infrastructuur in de haven van Antwerpen. Het gaat om een centrale pijpleiding op beide oevers en verschillende gemeenschappelijke behandelingsunits. Ook een gemeenschappelijke installatie voor het vloeibaar maken van CO2 en de tussentijdse opslag ervan zijn onderdeel van deze infrastructuur.

Het ontvangen van financiering via het Europese Innovatiefonds weegt straks mee bij het nemen van een definitieve investeringsbeslissing over Kairos@C.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl