Argent Energy bouwt nieuwe kades en steiger

Port of Amsterdam en Argent Energy investeren samen twintig miljoen euro in nieuwe havenfaciliteiten in de Amsterdamse Hornhaven. Deze zijn nodig om de productie van biobrandstoffen fors op te schalen.

Het gaat om twee laad- en loskades ter vervanging van de huidige aanlegsteigers bij Argent’s biodieselfabriek in de Hornhaven. De nieuwe kades zijn straks geschikt voor binnenvaartschepen, kustvaarders en zeeschepen met diepgang tot 9 meter en een lengte van 147 meter. Bovendien komt er een nieuwe steiger voor schepen met een diepgang tot 12 meter en een lengte tot 185 meter. De bouw gaat begin 2022 van start en moet medio 2024 afgerond zijn.

Opslaglocatie

Dankzij landaanwinning ontstaat één hectare nieuw terrein. Dit wil Argent Energy gebruiken voor de bouw van een 130.000 kubieke meter opslagfaciliteit voor hernieuwbare producten, zoals biodiesel op basis van organische afvalstromen. Hiermee kan het bedrijf haar opslagcapaciteit opschalen naar zo’n 230.000 vierkante meter.

Productieproces

Het productieproces van Argent Energy bestaat uit meerdere stappen. Allereerst worden de vrije vetzuren in afvalvetten en -oliën met methanol omgezet in biodiesel. Dit proces vindt plaats onder zure omstandigheden. Zwavelzuur wordt daarom als katalysator aan de reactie toegevoegd. Het tweede belangrijke bestanddeel van de grondstof zijn glyceriden. Deze reageren juist onder basische omstandigheden tot biodiesel. Ook dit gebeurt met methanol. Om de basische omstandigheden te creëren wordt kaliumhydroxide (KOH) toegevoegd. Met vacuümdestillatie wordt de biodiesel vervolgens gezuiverd tot een kwaliteit die voldoet aan de hoogste standaarden voor biodiesel.

Delen:
Tags

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl