Milieuvergunning voor waterstoffabriek RWE in Eemshaven

RWE zet een belangrijke stap voor de bouw van een fabriek voor groene waterstof  met een vermogen van vijftig megawatt in de Eemshaven. Daarvoor verstrekte de Provincie Groningen afgelopen woensdag 29 december een milieuvergunning.

Eind 2020 presenteerde energiebedrijf RWE al plannen voor een industriële waterstofketen in de Eemsdelta. Naast haar energiecentrale in Eemshaven wil ze groene waterstof produceren als grondstof voor nabijgelegen chemische industrie.

CO2

Zo heeft de energiereus een intentieverklaring getekend voor de toekomstige levering aan BioMCN in Delfzijl. Sinds een paar jaar produceert BioMCN extra methanol door een reststroom waterstof aan pure CO2 verbinden. Daarmee slaagde het bedrijf als eerste in Nederland om op industriële schaal CO2 als grondstof in te zetten. Een volgende stap is opschaling met groen geproduceerde waterstof, zodat BioMCN nog meer CO2 in waardevolle chemische bouwstenen en brandstof kan omzetten. Ook is RWE van plan groene waterstof te leveren aan Evonik, eveneens in Delfzijl.

Windpark

De verstrekking van de vergunning brengt de bouw van elektrolyse-installatie dichterbij. In het begin moet die een vermogen krijgen van vijftig megawatt en is dan direct gekoppeld aan RWE’s windpark Westereems in Eemshaven.

Daarmee is het project van RWE het grootste vergunde waterstof-project van Nederland. Er liggen weliswaar grotere plannen op de tekentafel, maar die zijn nog minder concreet. Voor de fabriek moet nog wel een bouwvergunning worden verstrekt, maar met de nu verleende milieuvergunning lijkt de belangrijkste hobbel genomen voor een definitief investeringsbesluit.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl