Consortium optimaliseert methanol-uit-CO2-proces

Eind vorig jaar is het ISPT-project PROVE IT van start gegaan. Doel is het verbeteren van bestaande technologie om CO2 katalytisch in methanol om te zetten. Tot eind 2024 werken diverse partners waaronder Twence, Nobian en Avantium aan optimalisatie van het proces.

Technologie om CO2 af te vangen is aanwezig en kan ook concurrerend zijn als de afgevangen CO2 nuttig kan worden ingezet. Een optie daarvoor zou ethanolproductie uit CO2 zijn. Maar dan moeten bestaande CO2-naar-methanol-routes wel efficiënter worden. En daarvoor moeten belangrijke technische problemen worden opgelost. Zo ontstaat bij het proces van CO2-hydrogenering veel water en reactiewarmte. Dit veroorzaakt deactivering van de katalysator.

Om de reactieomstandigheden en het procesontwerp te optimaliseren gaan de partners data uit high-throughput-experimenten met processimulatie gebruiken. Daarmee kan de deactivering en activiteit van de katalysator in de loop van de tijd worden gevolgd onder variërende procesomstandigheden, voedingsstromen en recyclesamenstelling. Avantium is partner in het project en levert hiervoor haar Flowrence-technologie.

Juiste prijs

Een andere partner in het project, Twence, levert CO2-rijke industriële afgassen voor de laboratoriumtesten van het project. Wim de Jong, adviseur markt en strategie bij Twence: ‘Dit zien wij als een kansrijke manier om CO2 te hergebruiken. Methanol is al een bulkgoed. Tegen de juiste prijs is er een garantie voor verkoop.’

In en nabij Twente is een grote regionale afzetmarkt voor duurzaam gemaakte methanol, wat de kans op succes vergroot. Methanol is een veelgebruikte chemische bouwsteen voor de productie van diverse materialen, zoals azijnzuur, polymeren en brandstofadditief.

Vooralsnog is Nobian als derde partner in het consortium een belangrijke klant voor de geproduceerde methanol. Verder bestaat het consortium uit DAREL, Metabolic, Suster en de Universiteit Twente als kennisaanbieders. Clariant levert de katalysator.

BioMCN

Op Chemiepark Delfzijl produceert BioMCN al een aantal jaren methanol uit CO2. Waterstof was daar indertijd een restproduct. En door waterstof aan CO2 te binden, kon het bedrijf extra groene methanol maken. BioMCN injecteert daarvoor vloeibare CO2 in de methanolreactor.

Als halverwege dit jaar het waterstofproject Djewels 1 van HyCC en Gasunie groen licht krijgt, kan BioMCN vanaf 2025 nog meer groene methanol produceren. Djewels 1 draait om een 20 megawatt elektrolyse-installatie die ongeveer 3.000 ton groene waterstof per jaar gaat maken. Deze gaat vervolgens naar BioMCN die de groene waterstof combineert met CO2 uit haar proces om er e-methanol van te maken.

In Antwerpen wil een consortium ook groene methanol uit CO2 gaan produceren. Op de site van Inovyn komt een pilot installatie die afgevangen CO2 en waterstof, gemaakt met groene energie, gaat omzetten in methanol. Naar verwachting zal deze demo-installatie eind 2022 operationeel zijn. Dit consortium bestaat uit Engie, Fluxys, Indaver, Inovyn, Oiltanking, Port of Antwerp en de Vlaamse Milieuholding (VMH).

Lees ook ons artikel over de bouw van een CO2-afvanginstallatie bij Twence.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl