Rijk steunt Delta Corridor

De Rijksoverheid steunt het onderzoek naar een Delta Corridor tussen de Maasvlakte en het Ruhrgebied, zowel organisatorisch als financieel. De nieuwe minister van Klimaat en Energie Rob Jetten schat dat de publieke bijdrage voor het onderzoek naar de leidingencorridor rond de vijf tot zeven miljoen euro per jaar zal zijn. 

De Delta Corridor faciliteert ondergronds transport van duurzame energiedragers en circulaire grondstoffen tussen Rotterdam, Venlo, Moerdijk, Chemelot en Noordrijn-Westfalen voor de industrie. Een haalbaarheidsonderzoek richt zich op waterstof, CO2, (bio)LPG, en (synthetisch) propeen. Daarnaast wordt gekeken naar ammoniak, andere circulaire grondstoffen en een gelijkstroomverbinding in de corridor.

Het kabinet onderzoekt nu nut en noodzaak en de maatschappelijke meerwaarde via een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Hierbij gaat ze uit van de uitrol van de waterstofbackbone waaraan de Gasunie momenteel werkt. Jetten verwacht deze MKBA rond de zomer 2022 gereed te hebben. De private deelnemers aan dit project werken daarnaast aan een businesscase per buisleiding en een overkoepelende businesscase voor het geheel. Daarmee kunnen zij de synergie van gelijktijdige aanleg duiden.

Delen:
Tags

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl