Gasunie wil importcapaciteit LNG verhogen

Gasunie wil haar investeringsprogramma voor de jaren tot en met 2030 uitbreiden. Voor 2022 staat al een groot aantal investeringen in duurzame energie-infrastructuur gepland. De Russische inval in Oekraïne is echter aanleiding om in 2022 ook extra aandacht te besteden aan de leveringszekerheid voor Nederland, Duitsland en Europa. Gasunie onderzoekt daarom de mogelijkheden om nog dit jaar de importcapaciteit voor LNG in Nederland verder te vergroten.

Gasunie zette volgens CFO Janneke Hermes grote stappen in het realiseren van de investeringsagenda tot en met 2030 van zeven miljard euro. In 2022 gaat de schop in de grond voor de eerste projecten. WarmtelinQ en Gasunie neemt dit jaar een beslissing over Porthos. Bovendien vroeg de Nederlandse regering de TSO te starten met de aanleg van de nationale waterstofinfrastructuur. De eerste investering daarvoor is in Rotterdam met het project HyTransport. Daarbij investeert Gasunie in een terminal voor LNG en waterstof in Brunsb├╝ttel en hoopt het transportbedrijf snel nieuwe opties te presenteren om de importcapaciteit voor LNG in Nederland te vergroten.

Gasunie transporteerde in 2021 in Nederland 79,3 miljard kuub aardgas (+0,7 procent). In Duitsland vervoerde de TSO 27,3 miljard kuub (+6,6 procent). Het bedrijf is bovendien begonnen met het verlagen van de calorische waarde van H-gas via stikstofbijmenging. In het afgelopen gasjaar, dat loopt van oktober 2020 tot oktober 2021, vermeed men hiermee de productie van 39,3 miljard kuub Groningengas. Ook is in 2021 met man en macht gewerkt aan de bouw van de nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek. Die is mede vanwege de coronacrisis nog niet opgeleverd.

Resultaten in 2021

Het bedrijfsresultaat van Gasunie is 444 miljoen euro lager dan vorig jaar. Dit is vooral het gevolg van een terugname van een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermindering van 300 miljoen euro in 2020. Gecorrigeerd voor dit effect is het bedrijfsresultaat 144 miljoen euro lager dan in 2020. De terugname is ook grotendeels de oorzaak van de gestegen afschrijvingskosten met 21 miljoen euro ten opzichte van 2020.

De energiekosten voor gastransport zijn 110 miljoen euro hoger dan vorig jaar. Dit wordt voor ongeveer tachtig procent veroorzaakt door hogere energietarieven in met name de tweede helft van 2021. Daarnaast is het energieverbruik van de installaties toegenomen als gevolg van een hogere inzet. De hogere energiekosten in 2021 worden door de toezichthouder voor het merendeel nagecalculeerd, waardoor deze hogere kosten in de komende jaren terugvloeien naar Gasunie als hogere omzet.

De operationele kosten zijn vijftien miljoen euro hoger dan vorig jaar. Dit is vooral het gevolg van het verder opschalen van de energietransitie-activiteiten. Hierdoor is het aantal medewerkers in dienst en het aantal medewerkers dat Gasunie inhuurt aanzienlijk gestegen. In 2021 heeft Gasunie ruim 260.000 mensuren besteed aan de energietransitie. Omgerekend in mensjaren gaat het om meer dan 150 FTE.

Het resultaat na belastingen is 289 miljoen euro lager dan in 2020. Gecorrigeerd voor het effect van de terugname van de in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermindering is het resultaat na belasting 64 miljoen euro lager.

Delen:
Tags

breg@industrielinqs.nl