Vervuiling productiewater houdt olieproductie Schoonebeek tegen

Problemen met het productiewater zorgen ervoor dat NAM de olieproductie zeker tot juni uitstelt. Behalve dat nog verder onderzoek wordt gedaan naar een scheur in een buitenbuis, is de concentratie tolueen in het productiewater te hoog.

De NAM diende het laatste deel in bij SodM van het aanvullende onderzoek naar de scheur in de buitenbuis van een injectieput in Twente. SodM laat dit onderzoek door een externe reviewer controleren. Daarna kan ze een oordeel vellen over het aanvullende onderzoek van de NAM naar de oorzaak van de scheur. Deze beoordeling is naar verwachting in juni afgerond.

Stillegging put ROW7

Vorig jaar juni diende de NAM een onderzoek in over het incident. SodM was echter niet tevreden over de kwaliteit en diepgang van het onderzoek. Vanwege mogelijke risico’s voor een nabijgelegen injectieput is deze uit voorzorg stilgelegd. Met de oplevering van het tweede en laatste deel van het aanvullende onderzoek, kan SodM de beoordeling starten. De stillegging van deze put blijft in ieder geval van kracht, zolang de beoordeling van SodM loopt.

Mogelijke onregelmatigheid put ROW4

De NAM verrichtte naar aanleiding van de scheur in ROW2 extra metingen bij de overige actieve injectieputten in Twente. Men constateerde bij put ROW4 een mogelijke onregelmatigheid. Er is hierbij echter geen sprake van schade voor mens of milieu. De NAM legde een onderzoek naar put ROW4 ter beoordeling voor aan SodM. Totdat SodM dit onderzoek heeft beoordeeld, zal NAM deze put niet gebruiken. De verwachting is dat ook deze beoordeling in juni klaar is.

Tolueen

Op dit injecteert NAM overigens helemaal geen productiewater in Twente. Het water bevat namelijk een hoger gehalte tolueen dan volgens de vergunning is toegestaan. SodM deelde de NAM mede dat eventueel opstarten van de oliewinning in Schoonebeek (Drenthe) pas weer aan de orde is als de daarvoor benodigde vergunning is verkregen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En SodM haar beoordelingen heeft afgerond.

Delen:

breg@industrielinqs.nl