Brede steun industrie voor Delta Corridor project

Na eerste haalbaarheidsstudies van Chemelot, Rotterdam-Rijn Pijpleiding (RRP) en het Havenbedrijf Rotterdam gaat het Delta Corridor-project nu een nieuwe fase in. Er is financiering toegekend voor een gedetailleerde haalbaarheidsstudie, die zal worden uitgevoerd door een consortium van bedrijven.

Het Havenbedrijf Rotterdam en verschillende industriepartners ondersteunen de ontwikkeling van het Delta Corridor-project, bestaande uit een bundel van vier pijpleidingen tussen de Rotterdamse haven, Chemelot en het Duitse Rijnland. Dit project biedt toegang tot onder andere groene waterstof en capaciteit voor de afvang en opslag van CO2 (carbon capture and storage; CCS). Het leidt ook tot minder vervoersbewegingen omdat propyleen en LPG voortaan via pijpleidingen kunnen worden getransporteerd. De infrastructuur verbindt grote binnenlandse industrieclusters in Nederland en Duitsland met vertakkingen langs de hele corridor. Voor industrieën die hun uitstoot moeilijk kunnen verlagen is die verbinding dringend en essentieel om de EU-klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen.

Waterstofinfrastructuur

De industriële partijen staan volledig achter de Delta Corridor in een publiek-private samenwerking met zowel Nederlandse en Duitse overheden en industrie en hebben de ambitie de pijpleiding in 2026 in gebruik te nemen. De Delta Corridor is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een grootschalige Europese waterstofinfrastructuur. Het aantal bedrijven dat de Delta Corridor ondersteunt, groeit en bestaat momenteel uit: Port of Rotterdam, Shell, bp, RWE, thyssenkrupp, LyondellBasell, HeidelbergCement, Attero en Chemelot.

De Delta Corridor werd in november vorig jaar opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) van de Nederlandse overheid. De Nederlandse overheid voert momenteel voorbereidende werkzaamheden uit voor de ruimtelijke ordeningsprocedures in samenwerking met particuliere partners en lokale overheden zoals provincies en gemeenten.

Nieuwe fase

Het Delta Corridor-project is het belangrijkste project dat grootschalige oplossingen zal bieden voor de industrie in clusters in Moerdijk, Geertruidenberg, Chemelot en Noordrijn-Westfalen (Gelsenkirchen, Keulen en wijde omgeving). De Delta Corridor biedt een capaciteit van rond de 22 megaton vermeden en verlaagde emissies per jaar. Daarnaast kunnen aftakkingen van de Delta Corridor in België en verder Duitsland zorgen voor verlaging van de uitstoot op grote schaal.

Na eerste haalbaarheidsstudies van Chemelot, Rotterdam-Rijn Pijpleiding (RRP) en het Havenbedrijf Rotterdam gaat het Delta Corridor-project nu een nieuwe fase in. Er is financiering toegekend voor een gedetailleerde haalbaarheidsstudie, die zal worden uitgevoerd door een consortium van bedrijven. Het consortium zal nauw samenwerken met de nationale overheden en de Europese Unie. De consortiumpartners worden in een later stadium bekend gemaakt.

Delen:
Author