Nóg meer waterstof in Noord-Nederland

ENGIE, OCI en EEW werken samen aan een grootschalige op waterstof gebaseerde waardeketen in Noord-Nederland. De eerste fase van het project bestaat uit een elektrolyse-installatie van 100 MW. Deze moet vanaf 2025 waterstof produceren voor de productie van e-methanol uit biogeen CO2, en voor lokale andere sectoren. Het is al het vierde aangekondigde waterstofproject in het noorden van Nederland.

Het HyNetherlands (HyNL) project verbindt afzonderlijke partijen en industrieterreinen op drie verschillende locaties. De productiefaciliteit voor waterstof (ENGIE) komt op de locatie van de Eems elektriciteitscentrale in de Eemshaven te staan. De 100 MW elektrolyse-installatie wordt aangedreven met een capaciteit van 200 MW uit offshore windturbines.

In Farmsum wordt een installatie voor het vastleggen van koolstof (EEW) geïntegreerd met de bestaande waste-to-energy installatie. Hier zal biogeen CO2 uit de verbrandingsgassen van de productielijnen van de installatie worden gehaald. Groningen Seaports levert de CO2-logistiek en -infrastructuur. In het Delfzijl chemiepark in Farmsum combineert de BioMCN-productiefaciliteit voor methanol (OCI) vervolgens het biogeen CO2 met waterstof voor de productie van e-methanol.

De installaties van ENGIE (productie) en OCI/BioMCN (afname) krijgen een aansluiting op het waterstofnetwerk dat Gasunie door heel Nederland en Noord-Duitsland ontwikkelt. Het overgrote deel van het nationale netwerk voor waterstof bestaat uit pijpleidingen die momenteel worden gebruikt voor het transport van aardgas.

Opschalen

De langetermijnvisie voor HyNL is om een steeds grotere rol te vervullen in de decarbonisatie van de industriële en transportsectoren in de regio. Er liggen al plannen om de productiecapaciteit van de elektrolyse-installatie op te schalen van 100 MW in 2025 naar 1,85 GW in 2030 of kort daarna.

Vooralsnog hebben de projectpartners subsidies aangevraagd bij de Europese instellingen. ENGIE wil na de zomer een EPC-contractor voor de elektrolyse-installatie selecteren. Een definitieve investeringsbeslissing volgt in het derde kwartaal van 2023.

Eemshydrogen en NortH2

Ook RWE heeft plannen voor een waterstofketen in Noord-Nederland. Het project Eemshydrogen draait in de eerste fase om een 50 MW-elektrolyser in de Eemshaven, die direct wordt gekoppeld aan RWE’s windpark Westereems. Dit windpark heeft een opgesteld vermogen van 162 MW. De groene waterstof gaat ook in dit geval naar BioMCN (OCI). Daarnaast is RWE van plan eveneens groene waterstof aan Evonik te leveren.

Bovendien is er ook nog het ambitieuze waterstofproject NortH2. Initiatiefnemers van NortH2 zijn Gasunie, Shell Nederland en Groningen Seaports. Eind 2020 sloten RWE en Equinor zich als partners aan, en in maart dit jaar kwamen Eneco en OCI erbij. Het is de bedoeling dat een waterstoffabriek in de Eemshaven 1 GW groene waterstof aan de OCI-fabrieken in Nederland gaat leveren. Nieuwe windparken op zee wekken daarvoor groene stroom op en kunnen qua capaciteit stapsgewijs uitgroeien. Van 1 GW in 2027, naar 4 GW tegen 2030, tot meer dan 10 GW in 2040. In 2040 wil het consortium op die manier één miljoen ton groene waterstof per jaar produceren.

Djewels

En dan is er nog het Djewels-project van Gasunie en HyCC, waarbij OCI via BioMCN ook al betrokken is bij het aan elkaar knopen van de waardeketen met windenergie, waterstof- en methanolproductie. Bij Djewels gaat het om een 20 megawatt elektrolyser op Chemiepark Delfzijl die ongeveer 3.000 ton groene waterstof per jaar gaat maken. Gasunie en HyCC verwachten voor het einde van dit jaar een finale investeringsbeslissing te nemen. Doel is dat de 20 MW waterstoffabriek in 2024 de eerste groene waterstof aan BioMCN zal leveren.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl