Liander onderzoekt congestiemanagement

Netbeheerder Liander roept ondernemers op een offerte uit te brengen voor congestiemanagement op het elektriciteitsnet in het Amsterdamse Westelijk Havengebied. Ondernemers rond elektriciteitsstation Westhaven kunnen aanbieden om tegen een vergoeding op afgesproken tijden minder elektriciteit af te nemen. Of juist meer elektriciteit aan het net te leveren.

Met de extra ruimte die daarmee op het net ontstaat kan Liander ondernemers op de wachtlijst de gewenste hoeveelheid extra elektrisch vermogen geven. Liander loopt in deze pilot vooruit op de nieuwe spelregels van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor congestiemanagement.

Net als in de rest van Nederland groeit de vraag naar elektriciteit in Amsterdam sneller dan de netbeheerders het elektriciteitsnet kunnen uitbreiden. Op steeds meer plaatsen bereikt het net zijn maximale capaciteit. Hier ontstaan wachtlijsten voor grootverbruikers van elektriciteit, zoals supermarkten, scholen, kantoren en fabrieken. Om in de snel stijgende elektriciteitsvraag te blijven voorzien, breidt Liander op veel plaatsen in de stad het elektriciteitsnet uit. Ondertussen werkt de netbeheerder, onder meer via de Taskforce Amsterdam, aan een scala van slimme oplossingen om het net efficiënter te gebruiken. Zo wil Liander meer ondernemers sneller de gewenste extra capaciteit te geven. Congestiemanagement is zo’n slimme oplossing.

Nieuwe regelgeving

Op plaatsen waar het elektriciteitsnet zijn maximale capaciteit heeft bereikt is de netbeheerder verplicht volgens de regels van de ACM te onderzoeken of er ondernemers bereid zijn tijdelijk minder elektriciteit af te nemen of op gezette tijden juist meer elektriciteit aan het net te leveren. Onder de oude regels voor congestiemanagement was dat zelden succesvol. Om meer mogelijkheden voor congestiemanagement te bieden heeft de ACM eind mei nieuwe regelgeving gepubliceerd. Met de nieuwe regels zijn er meer mogelijkheden. Zo kunnen netbeheerders naast dagbiedingen nu ook langetermijncontracten afsluiten met grootverbruikers en (lokale) producenten van stroom. Zoals ondernemers met windmolens of zonnepanelen.

Ook kunnen verbruikers en producenten met kleinere aansluitingen zich nu groeperen en gezamenlijk deelnemen aan congestiemanagement. De extra ruimte die daarmee ontstaat, kunnen de netbeheerders verdelen onder de klanten op de wachtlijst. De netbeheerders krijgen tot 25 november 2022 de tijd om deze spelregels te implementeren in hun bedrijfsprocessen.

Westhaven

Voorafgaand aan de start van de pilot voor verdeelstation Westhaven voerde Liander gezamenlijk met de gemeente Amsterdam in 2021 een marktconsultatie uit. Men wilde achterhalen wat voor oplossingen ondernemers denken te kunnen inzetten om flexibel vermogen te realiseren in Amsterdam-West. De consultatie gaf een goed beeld van de huidige markt en partijen in Amsterdam omtrent flexibele inzet van hun elektriciteitsverbruik of -levering.

Uit de inzendingen blijkt dat er drie thema´s zijn waarin de markt de meeste potentie ziet: 1) de opslag van stroom in bijvoorbeeld batterijen, 2) de uitrol van laadinfrastructuur voor elektrische vervoer om daarmee extra ruimte op het net te creëren en 3) de uitrol van platforms voor energie uitwisseling en vraag- en aanbodsturing.

Vier pilotgebieden

Vooruitlopend op de nieuwe regels voor congestiemanagement is Liander naast de pilot in Westhaven nog drie pilots gestart. Hiermee wil de netbeheerder alvast ervaring opdoen om zo snel mogelijk gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van de recent gepubliceerde nieuwe regels. De andere pilots zijn in Leeuwarden op het bedrijventerrein Schenkenschans, in Ulft en in Marnezijl. De congestieproblematiek verschilt per gebied. Westhaven en Schenkenschans hebben te maken met congestie voor de afname van elektriciteit door grootverbruikers. Ulft kenmerkt zich juist door congestie door grootschalig duurzaam opgewekte groene stroom door zonnepanelen, zonneparken en windmolens.

Delen:
Tags
Author

David@industrielinqs.nl