Kabinet scherpt energiebesparingsplicht aan

Ook energiegrootverbruikers zijn vanaf volgend jaar verplicht energiebesparende maatregelen te nemen. De overheid verplicht bedrijven om energiebesparende maatregelen uit te voeren met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. De omgevingsdiensten krijgen bovendien meer bevoegdheid en middelen voor toezicht op uitvoering van de maatregelen.

De energiebesparingsplicht is het belangrijkste instrument voor het stimuleren van energiebesparing bij bedrijven. Het kabinet breidt de plicht uit: ook grote energiegebruikers, inclusief deelnemende EU-ETS bedrijven, zijn vanaf 2023 verplicht hun energiegebruik te verduurzamen. Ook gaat er meer bevoegdheid en middelen naar de omgevingsdiensten om hierop te kunnen toezien. Ten slotte schrijft minister Jetten in een brief aan de Tweede Kamer dat hij lijsten met erkende energiebesparende maatregelen per sector actualiseert.

Toezicht en handhaving

De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven en instellingen met een energiegebruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas alle mogelijke energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. De benodigde regelgeving hiervoor, evenals de geactualiseerde lijsten met Erkende Maatregelen, zullen deze zomer geconsulteerd worden.

Met de uitbreiding van grote energiegebruikers en het verduurzamen van het energiegebruik is het besparingspotentieel ongeveer 19 petajoule aardgas- en 7 petajoule elektriciteit in 2030. Dit is ongeveer 1,2 megaton CO2-reductie. De uitbreiding naar EU ETS-bedrijven leidt daar bovenop tot twee megaton CO2 reductiepotentieel. Hier komt het geschatte effect van de extra inzet op toezicht en handhaving nog bovenop.

Voor de handhaving van de energiebesparingsplicht is het belangrijk dat er voldoende capaciteit is bij omgevingsdiensten. Sinds 2019 is er 19,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor de periode 2022-2026 wordt 56 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor het versterken van de omgevingsdiensten. Om het toezicht te verbeteren, past het Kabinet het zogenoemde basistakenpakket van de omgevingsdiensten aan en kunnen ze de energieverbruiksgegevens bij netbeheerders opvragen. Zo hebben de omgevingsdiensten altijd toegang tot de juiste informatie.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl