Nieuwe circulaire fabriek als opstap naar CO2-neutraal Shell Moerdijk

De nieuwe fabriek is een zogeheten pyrolyse-olie-upgrader. De fabriek kan de kwaliteit van pyrolyse-olie, geproduceerd uit moeilijk te recyclen plastic afval,  verbeteren en omzetten in chemische grondstoffen.

Afvalverwerkers

Het is overigens niet de bedoeling dat Shell zelf op grote schaal afval gaat omzetten in olie. Sitemanager Richard Zwinkels stelt dat Shell druk overlegt met afvalverwerkers om deze stap te zetten. Volgens Zwinkels is het vooral belangrijk dat er een nieuwe keten wordt opgezet, die fossiele grondstoffen gaat vervangen. Afvalverwerkers verzamelen en sorteren nu al plastic afval. Niet alle plastics zijn geschikt om pyrolyse-olie van te maken. Zo is pvc moeilijker te verwerken dan bijvoorbeeld polyetheen.

Dat afvalverwerkers kunststofafval in olie gaan omzetten heeft twee voordelen. Ze hebben al een infrastructuur voor het verzamelen van afval. En vervolgens is het veel gemakkelijker om olie te vervoeren naar Moerdijk dan hele bergen plastics.

Waterstof uit restgassen

Naast de investering in de nieuwe fabriek is waterstof ook een belangrijk onderdeel van de ambities in Moerdijk. Shell  werkt aan plannen voor de bouw van een installatie die waterstof produceert uit restgassen die vrijkomen bij bestaande productieprocessen. Shell wil deze waterstof in eerste instantie gebruiken om de industriële fornuizen te verwarmen. De COdie vrijkomt bij het maken van waterstof kan worden afgevangen en opgeslagen in oude gasvelden onder de zeebodem.

Elektrisch kraken

Er wordt de laatste tijd ook veel gesproken over elektrisch kraken. Hoopgevende ontwikkelingen, vindt ook Zwinkels, maar het duurt volgens hem nog tot eind volgend decennium voordat verschillende elektrische krakers zijn gebouwd. Niet alleen moet de technologie nog volwassen worden, ook zullen er nog veel meer windmolens bij moeten komen en moet het elektriciteitsnet daar enorm voor worden verzwaard. Gaat Moerdijk in de toekomst over tot elektrisch kraken, dan kan de elektriciteitsvraag zo maar vervijfvoudigen. Als het niet meer is, stelt hij.

Elektrificatie biedt op den duur wel de mogelijkheid om de afgevangen waterstof en koolstofhoudende gassen als bouwstenen in te zetten.

Delen:

Ik ben een creatieve ondernemer, hoofdredacteur, schrijver, filmer en moderator met een been in de journalistiek en de andere in de techniekfilosofie. Werkend vanuit motieven als duurzaamheid, veiligheid, innovatie, efficiëntie, verantwoordelijkheid. De industriële transformatie volg ik op de voet.

wim@industrielinqs.nl