Belgie waterstof

België zet sterk in op waterstof

De Belgische federale regering zet de komende jaren sterk in op waterstof. Lokale productie, import, verwerking en export moeten ervoor zorgen dat de Port of Antwerp-Bruges een grote Europese waterstofhub wordt. De regering herziet daarom de waterstofstrategie en richt een federale waterstofraad op. In de haven van Antwerpen/ Brugge (Port of Antwerp-Bruges) staan nu al diverse projecten voor import, productie en transport van groene waterstof op stapel.

Eind vorig jaar werd de federale waterstofstrategie goedgekeurd om de transitie naar 100% hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit te realiseren. Waterstof speelt hier een belangrijke rol in, lokaal geproduceerd, maar ook door middel van invoer en export. De herziening van de waterstofstrategie is gebaseerd op een studie van Boston Consulting Group (BCG). Daaruit kwam naar voren dat België nog meer moet richten op import van waterstof. Ook werd de oprichting van een federale waterstofraad aanbevolen. Waterstofnet en Cluster TWEED worden hiervan de voorzitters.

Import

België heeft onvoldoende ruimte om de benodigde hoeveelheden groene waterstof zelf te produceren. De lokale productie zal daarom moeten worden aangevuld met import van groene waterstof en waterstofdragers uit regio’s die voldoende zon en wind alsook ruimte in overvloed hebben. Het havengebied rondom Antwerpen krijgt een sleutelrol in de import, lokale productie, verwerking en doorzet van groene waterstof en waterstofdragers (zoals ammoniak en methanol) naar het achterland. De bestaande capactiteit voor groene waterstof zal vanaf 2026 zijn uitgebreid om import mogelijk te maken.

Port of Antwerp-Bruges heeft ook ​ samen met vijf grote industriële spelers en publieke stakeholders: DEME, Engie, Exmar, Fluxys en WaterstofNet de waterstofimportcoalitie gevormd. Daarnaast zijn ook samenwerkingen met verschillende exporterende regio’s afgesloten om deze waterstofketen op gang te trekken. Verschillende Belgische bedrijven zijn momenteel wereldwijd waterstofexportprojecten aan het ontwikkelen.

Uitbreiding terminalcapaciteit

Via diverse transportmodi zoals pijpleiding, spoor en binnenvaart worden waterstof en waterstofdragers getransporteerd naar het Europese hinterland. Hierbij is infrastructuur, zoals open access waterstofpijpleidingen en -terminals, essentieel. Daarom werkt de haven aan de uitbreiding van de terminalcapaciteit voor bestaande en nieuwe waterstofdragers op beide haventerreinen. Bovendien financiert de regering een netwerk van waterstofpijpleidingen die tegen 2028 de havens verbindt met de Belgische industriegebieden en Duitsland.

Lokale productie

Daarnaast zal er ook lokale productie zijn in de havenplatformen van Zeebrugge en Antwerpen. De aanwezigheid van windmolenparken en aardgasinfrastructuur maken van Zeebrugge de ideale locatie voor de bouw van een fabriek voor de productie van groene waterstof. Fluxys en Eoly staan in voor de constructie van deze fabriek onder de naam HyoffWind. Daarnaast zal het Amerikaanse bedrijf Plug in Antwerpen een groene waterstofproductiefabriek bouwen op de circulaire hotspot NextGen District. De locatie bij de grootste chemische cluster van Europa speelt hierbij een belangrijke rol.

Ondersteuning

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges: “Samen met onze partners in onder andere de Waterstofimportcoalitie en de grote spelers op ons havenplatform investeren we in infrastructuur en projecten die de import, het transport en de productie van groene waterstof moeten versnellen. Samenwerking met en de juiste ondersteuning door de overheid is daarbij key. Ik ben dan ook oprecht blij met deze herziene strategie die concrete richting geeft, import erkent als pilaar van onze energie- en grondstoffenvoorziening en aantoont dat we samen met de industrie oplossingen willen ontwikkelen voor mogelijke uitdagingen die nog op onze weg kunnen liggen”.

Gerichte strategie

Eerste Minister Alexander De Croo: ” Samen met alle belanghebbenden uit de overheid en de industrie hebben we een gerichte strategie ontwikkeld, gebaseerd op alle knowhow die België de afgelopen decennia heeft opgebouwd. We willen ons potentieel benutten om een Europese leider in waterstof te worden, door tegen de tweede helft van dit decennium de waterstofbevoorrading veilig te stellen, ons technologisch leiderschap te versterken, een waterstofmarkt te ontwikkelen en van België een toonaangevende, continentale hub voor waterstof te maken. Wij geloven dat waterstof een sleutelrol zal spelen in onze wens om de energiefundamenten van ons hele continent na Oekraïne te hertekenen.”

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl