Tata Steel IJmuiden

Tata Steel gaat stofuitstoot verminderen

Tata Steel in IJmuiden gaat een extra afzuiginstallatie in de laadhal van de Staalfabriek bouwen. Met deze derde installatie moet de stofuitstoot via het dak van deze fabriek met minimaal 50% worden verminderd. Het bedrijf is gestart met de voorbereiding voor de bouw en heeft een vergunningaanvraag hiervoor bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) ter inzage liggen.  Tata Steel streeft ernaar de installatie in 2023 in gebruik te nemen.

De OD NZKG verplichtte het bedrijf te investeren in een afzuiginstallatie in de Oxystaalfabriek. Er wordt een vergunning afgegeven voor een afzuiging met doekfilterinstallatie. Deze gaat de verspreiding van stof tegen en tevens wordt de emissie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) gereduceerd. De installatie zorgt er ook voor dat de uitstoot van bruine wolkvorming door zogeheten ‘slobbers’ flink omlaag gaat. Tijdens het omzetten van ruwijzer naar staal ontstaat soms een schuimende laag die op het staal drijft. Als deze overkookt dan heet dat een ‘slobber’.

Omgevingswet

De vergunning is de tweede stap in een serie aanscherpingen van de Omgevingsdienst. Volgens de nieuw vergunning ligt de maximale uitstoot voor stof op drie milligram per kubieke meter. Daarmee loopt de ODNZKG vooruit op de norm die gaat gelden voor nieuwe installaties onder de toekomstige Omgevingswet. Het verlagen van de emissies sluit aan op aanbevelingen die volgen uit diverse RIVM-onderzoeken en de minimalisatieverplichting voor ZZS.

Schone lucht akkoord

Tata Steel moet zich van de Omgevingsdienst inspannen om de uitstoot verder te reduceren. Met deze inspanningsverplichting wordt het in de toekomst mogelijk om bij te stellen naar één milligram of minder, zoals beoogd in het Schone Lucht Akkoord. Een wettelijke basis om Tata Steel nu al de verplichting op te leggen van 1 milligram of minder is er op dit moment niet.

Aangescherpte vergunningen

De nieuwe eisen voor de oxystaalfabriek gaan in op het moment dat de tertiaire afzuigingsinstallatie in werking is, uiterlijk op 1 januari 2024. Meer aangescherpte vergunningen voor het verder terugbrengen van de verspreiding van stof, ZZS en stikstof bij Tata Steel volgen binnenkort, aldus de OD NZKG.

 

Delen:
Tags

jacqueline@industrielinqs.nl