Luchtfoto haven Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam doet EC beleidsaanbevelingen waterstofimport

In reactie op het REPowerEU plan van de Europese Commissie, heeft het Havenbedrijf Rotterdam een position paper opgesteld. Hierin staan de concrete beleidsaanbevelingen om de waterstofimport ambities van de Europese Commissie tegen 2030 te realiseren.

Met het REPowerEU plan wil de EC de afhankelijkheid van energiestromen uit Rusland verminderen en de transitie naar het gebruik van duurzame energiebronnen in Europa versnellen. In 2030 moet 20 miljoen ton groene waterstof in gebruik zijn. De helft daarvan moet worden geïmporteerd uit landen buiten de EU.

Rotterdam kan, met het cluster van bedrijven dat hier actief is en in samenwerking met exporterende landen, Noordwest-Europa in 2030 voorzien van ten minste 4,6 miljoen ton waterstof en derivaten. Dit is een optelsom van concrete projecten en realistische plannen waar bedrijven en exporterende landen nu mee bezig zijn.

Beleidsaanbevelingen

Om de ambities uit het REPowerEU plan te realiseren en de rol van Rotterdam als Europese waterstofhub te versterken, heeft de haven een concreet aantal beleidsaanbevelingen:

– Zorg voor een stimulerend wetgevend kader om investeerders aan te trekken en zekerheid te bieden aan zowel Europese als niet-Europese actoren.

– Een robuust certificeringsysteem voor waterstofimport dat uiterlijk in 2023 operationeel is.

– Marktontwikkeling gericht op zowel ontwikkeling van nieuwe private leidingen en infra naast hergebruik van bestaande pijpleidingen.

– Stimuleren van ‘first-mover’ projecten om de aanleg van de noodzakelijke infrastructuur voor waterstofimport te bespoedigen.

– Een Europese, gezamenlijke aanpak voor de samenwerking met energie-exporterende landen om vraag en aanbod te matchen.

– Financiële steun om het gat tussen fossiele en hernieuwbare energieproducten snel te dichten.

Delen:

Ik ben een creatieve ondernemer, hoofdredacteur, schrijver, filmer en moderator met een been in de journalistiek en de andere in de techniekfilosofie. Werkend vanuit motieven als duurzaamheid, veiligheid, innovatie, efficiëntie, verantwoordelijkheid. De industriële transformatie volg ik op de voet.

wim@industrielinqs.nl