Minister Jetten neemt VOTOB rapport in ontvangst

‘Tankopslag cruciaal voor energietransitie’

Vanochtend nam minister Jetten het rapport Tankopslag in Transitie in ontvangst. Het rapport is een Nederlandse samenvatting van een reeks van rapporten naar aanleiding van een onafhankelijk onderzoek van het Haags Centrum voor Strategische Studies naar de rol van tankopslag nu en in de toekomst. Uit het rapport komt naar voren dat tankopslag cruciaal is voor een succesvolle energietransitie.

Met het doorvoeren van de energietransitie wordt een grote flexibiliteit van de toeleveringsketen van olie en gas gevraagd. De vraag naar fossiele brandstoffen blijft doorlopen en zal langzaam afnemen, terwijl de vraag naar koolstofarme energiedragers tegelijkertijd toeneemt. Dit betekent dat de tankopslagsector hun infrastructuur en diensten het komende decennium verder zullen moeten uitbreiden en diversifiëren om de transitie te versnellen. De sector vraagt daarom beleidsondersteuning en regulering.

H2Global

Vanuit waterstofproducerende landen wordt met veel interesse naar Nederland gekeken, vertelde Minister Jetten vervolgens. ‘Dat heeft deels te maken met de kwaliteit van de tankopslagsector in de Nederlandse economie en deels met bewegingen die we als kabinet hebben ingezet, zoals de aanleg van de hydrogen backbone samen met Gasunie.’ Maar volgens Jetten speelt ook het certificeren van toekomstige energiedragers hierin een belangrijke rol. Minister Jetten: ‘Onlangs heb ik in Berlijn meegedeeld dat Nederland voor 300 miljoen euro wil gaan deelnemen in het Duitse initiatief H2Global. Er komt een Nederlands-Duitse tender waarin we landen uitdagen om groene waterstofproductie op te zetten plus de supply chain naar Nederland en Duitsland toe. Mijn telefoon staat sinds die aankondiging roodgloeiend van landen die waterstof willen produceren en verschepen naar Nederland. Ik ben ervan overtuigd dat we de sterke positie van de tankopslagsector kunnen behouden als we dat in nauwe samenwerking weten uit te werken.’

Delen:

Ik ben een creatieve ondernemer, hoofdredacteur, schrijver, filmer en moderator met een been in de journalistiek en de andere in de techniekfilosofie. Werkend vanuit motieven als duurzaamheid, veiligheid, innovatie, efficiëntie, verantwoordelijkheid. De industriële transformatie volg ik op de voet.

wim@industrielinqs.nl