Chief scientist Shell vreest geen ‘de-industrialisatie’ van Europa

Willen we snelheid maken met de transitie, dan kunnen bestaande infrastructuur en industriële clusters daarbij een belangrijke rol spelen, benadrukt de chief scientist Dirk Smit van Shell. ‘Net als bij olie en gas zijn de mogelijkheden van wind en zon niet gelijkmatig verdeeld over de wereld. Op den duur zullen nieuwe gebieden ongetwijfeld belangrijk worden. Opbouw van nieuwe infrastructuur en industriële clusters kost echter veel geld en vooral ook tijd’, stelt hij in de komende editie Industrielinqs Magazine. Smit verzorgt op 29 november ook een key-talk bij de opening van European Industry an Energy Summit 2022 op Chemelot. 

Voordeel van veel bestaande energie-bassins is dat ze ook goede mogelijkheden bieden voor transitie. Neem bijvoorbeeld de Noordzee. Er is veel in ontwikkeling en er zijn ook mogelijkheden iets verder uit de kust. Smit: ‘Denk aan het gebied ten noorden van de Nederlands kust, of ten noorden van Schotland, waar fantastisch gebruik is te maken van veel en constante wind. Veel betere omstandigheden voor offshore wind zijn er niet. Tevens is de Noordzee geen diepe zee, waardoor de ontwikkeling van windparken technisch minder moeilijk is, denk bijvoorbeeld aan de Doggersbank, of de zuidelijke Noordzee waar de zee soms maar twintig tot veertig meter diep is.’

Goede oplossingen

Het voordeel van de Noordzee is bovendien dat veel industriële infrastructuur in de Rotterdamse en Antwerpse havens nabij zijn. Daarnaast kunnen lege gasvelden onder de Noordzee CO2 uit de bestaande installaties opslaan. ‘Zeker in de overgang van fossiele naar circulaire en biogrondstoffen en op den duur gaan we mogelijk ook CO2 op andere manieren in zetten.’ De windparken, mogelijk in combinatie met elektrolyzers, kunnen de industrie voorzien van elektriciteit en chemische bouwstenen als waterstof en ammoniak. Denk bijvoorbeeld aan de 200 MW groene waterstof fabriek die Shell nu gaat bouwen op de Maasvlakte. Goed nieuws dus voor Noordwest-Europa. Hoewel de huidige energiecrisis een schaduw werpt over de toekomst van de industrie in Europa, lopen de bestaande assets en infrastructuur niet zomaar weg. Sterker nog, ze kunnen de transitie volgens Smit dus versnellen. ‘Productie van waterstof of ammoniak zijn beide ook heel goede oplossingen zijn voor energietransport en opslag. Daardoor kan de variatie in de stroomproductie van windparken vooral voor zware industrieën het hoofd worden geboden.’

Vrees

Rond de Noordzee bevinden zich bovendien grote bevolkingsagglomeraties. Smit: ‘Bevolkingscentra moeten binnen 1000 kilometer van bijvoorbeeld windparken liggen. Anders wordt het veel te duur om elektriciteitsverbindingen aan te leggen. Zeker als daarbij aantrekkelijke ontwikkelingen in nieuwe kernenergietechnologie beschikbaar komen, hoeft de de-industrialisatie van Europa, een vrees die momenteel toeneemt, niet het bovenliggende scenario te zijn. In ieder geval niet in de visie van de chief scientist van Shell.

Lees het volledige interview binnenkort in Industrielinqs Magazine.

Delen:

Ik ben een creatieve ondernemer, hoofdredacteur, schrijver, filmer en moderator met een been in de journalistiek en de andere in de techniekfilosofie. Werkend vanuit motieven als duurzaamheid, veiligheid, innovatie, efficiëntie, verantwoordelijkheid. De industriële transformatie volg ik op de voet.

wim@industrielinqs.nl