Winstgevendheid offshore wind in 2030 niet vanzelfsprekend

Wind op zee blijkt niet in alle gevallen winstgevend te zijn. Als de industrie niet sneller overgaat op groene energie dreigt er in 2030 een overaanbod bij ongewijzigd overheidsbeleid. Dit blijkt uit een studie van TNO naar de commerciële haalbaarheid van windenergie op zee in 2030.

Twee scenario’s

TNO werkte twee scenario’s voor het Nederlandse elektriciteitssysteem uit waarbij de economische risico’s in kaart zijn gebracht. Eén scenario dat uitgaat van een lage elektrificatie van de industrie en één scenario met een hoge elektrificatie als uitgangspunt. In het lage elektrificatie-scenario blijkt wind op zee bij ongewijzigd beleid niet winstgevend te zijn in 2030.

Lage elektrificatie in 2030

In het lage elektrificatie-scenario is er aan de vraagkant geen concreet doel voor industriële elektrificatie en aan de aanbodkant is er sprake van volledige inzet van de geplande 21,5 GW aan offshore windenergie. Onder deze omstandigheden is volgens de onderzoekers offshore windenergie in 2030 niet winstgevend. Door overaanbod op de elektriciteitsmarkt is er dan, zelfs bij export, 13% inperking van offshore windenergie-productie waardoor niet het totale vermogen aan windenergie wordt gebruikt. De businesscase is, zo berekende TNO, slechts 30% van de tijd positief voor de exploitanten van wind op zee.

Om tot een winstgevend model te komen, moet de offshore wind-sector oriënteren op andere bedrijfsmodellen door samenwerking te zoeken met de industrie. Het combineren van investeringen en het maken van rechtstreekse afspraken over stroomlevering door middel van Power Purchase Agreements (PPA) kan het effectieve rendement van een dergelijk geïntegreerd businessmodel met 5%-33% doen toenemen.

Hoge elektrificatie in 2030

In het tweede scenario is uitgegaan van voorgenomen Europees beleid (Richtlijn hernieuwbare energie (RED) en het Fit for 55-pakket) met duidelijke doelstellingen voor industriële elektrificatie. In dit hoge elektrificatie-scenario blijkt offshore wind winstgevend te zijn. De volledige opwekcapaciteit wordt benut en de marktprijs is 80% van de tijd financieel aantrekkelijk voor de businesscase. Gas blijft nog nodig wanneer de vraag toeneemt terwijl er op dat moment geen duurzame bronnen beschikbaar zijn.

Een PPA wordt in dit scenario nog steeds aanbevolen voor een geïntegreerd bedrijfsmodel dat zowel gunstig is voor de offshore windsector als voor industriële eindgebruikers. Een PPA kan helpen om de doelstellingen voor CO2-reductie te realiseren en de CO2-uitstoot van de energiesector te verminderen. Ook kan een PPA helpen om fluctuerende elektriciteitsprijzen af te dekken en zo de sterke schommelingen in de elektriciteitsmarkt verminderen.

 

Delen:

monique@industrielinqs.nl